May 17, 2022
News Ticker

CJSU! Hotărârea Nr.7! Reluarea activității fizice la Creșa Nr.2 Târgoviște!

HOTĂRÂREA nr. 7/27.01.2022

privind aprobarea reluării activităților cu prezență fizică

pentru Creșa nr. 2 Târgoviște din județul Dâmbovița

 

 

Având în vedere:

– prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

–  prevederile H.G. nr. 34/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– prevederile art. 7, alin. (2) din Ordinul comun nr. 5338/2015/2021 al ministrului educației și ministrului sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

– decizia nr. 44/27.01.2022 a Direcției Creșe Târgoviște, înregistrată la Secretariatul tehnic permanent al CJSU din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Basarab I” al județului Dâmbovița sub nr. 3517677/27.01.2022;

– adresa nr. 2527/27.01.2022 a Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița, înregistrată la Secretariatul tehnic permanent al CJSU din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Basarab I” al județului Dâmbovița sub nr. 3517678/27.01.2022;

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 7, comunicat spre analiză şi dezbatere membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 27 ianuarie 2022;

În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004,

Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmbovița, adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă reluarea activităților care impun prezența fizică la Creșa nr. 2 ”Voinicel” din Târgoviște.

Art. 2. Măsura prevăzută la art. 1 se aplică începând cu data de 28.01.2022.

 

Art. 3. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, precum şi  primarului municipiului Târgoviște, în calitate de preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.

 

 

  1. PREŞEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIŢA

VICEPREȘEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIȚA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA,

  1. ec. CORNELIU ȘTEFAN

 

 

 

                                                           

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1