September 18, 2020
News Ticker

Uniunea Geodezilor din România, întâlnire de lucru la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

La sediul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), la solicitarea conducerii institutiei, a avut loc o intalnire de lucru cu reperezantii Uniunii Geodezilor din Romania (UGR). Din partea ANCPI au fost prezenți: Ileana Spiroiu și Mircea Popa – Directori generali adjuncți ai ANCPI, Ionuț Buzaș – Director al direcției de cadastru și geodezie, Marius Ionescu – Director al direcției de publicitate imobiliară. UGR a fost reprezentată la intalnire de Ionut Savoiu – Președinte, Dan Popescu – Vicepresedinte (regiunea Muntenia și Oltenia), Alexandru Paun – Secretar Executiv, Irinel Greșiță – Cenzor și alți reprezentanti ai conducerilor filialelor Aliona Gradinaru (Constanța), Razvan Despa (București sector 2), Vlad Paunescu (București sector 1 și Vicepresedinte Comisia 8), Catalin Costea (Argeș și secretar al Comisiei 10).

In cadrul întâlnirii au fost discutate teme generale legate de intensificarea colaborarii instituționale permenente intre ANCPI si UGR, necesitatea reluarii procesului legislativ și avizarea legii de organizare și reglementare a profesiei de geodez, precum și stadiul Programului Național de Cadastru si Carte Funciară din perspectiva profesioniștilor reprezentați. Pe agenda de lucru au fost abordate și clarificate în mod pozitiv unele aspecte legate de ultimele modificari ale ODG ANCPI 700/2014 intrate in vigoare pe data de 6 ianuarie 2020. Modificările prezentate de conducerea ANCPI vizează clarificarea și simplificarea procedurilor de recepție a lucrarilor precum și scurtarea termenelor de soluționare. Un nou proiect de modificare a ODG 700/2014, care va corecta unele inadvertețe și neclarități, va fi pus în dezbatere publică pe pagina de web a ANCPI in perioada imediat urmatoare dând posibilitatea introducerii și a altor propuneri de modificare venite din partea comunitații profesionale.

Participanții la discuții au agreat ca UGR este o organizație reprezentativă la nivel național și profesional capabila sa dezvolte o comunicare instituțională permanentă cu ANCPI pe tema reglementărilor din domeniu. A fost stabilit ca în ultima zi de joi a fiecarei luni sa fie derulate consultări de lucru bilaterale pe teme care apar in practică din aplicarea cadrului normativ în vigoare. Conducerea UGR solicită filialelor ca să contribuie activ la dezvoltarea acestui dialog lunar prin comunicare in timp util și în formă scrisă catre conducerea UGR a unor situații și cazuri concrete care apar in activitatea profesionistilor nostri, in vederea stabilirii agendei de discutii lunare cu reprezentanții ANCPI.

Totodata, a fost stabilit de comun acord ca în data de 23 ianuarie 2020, ora 11:00, la sediul ANCPI, va fi organizata o discuție cu o delegație a UGR pe tema identificarii unor soluții concrete tehnico-economice care să stimuleze o participare mai activa a profesioniștilor geodezi la realizarea accelerată a Programului național de cadastru și carte funciară cu respectarea condițiilor de calitate actuale.

O detaliere a principalelor idei reieșite din discutii vor fi publicate pe pagina de social media a Uniunii si pe site-ul acesteia (www.ugr.ro).

Sursa: Uniunii Geodezilor din Romania

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1