October 19, 2019
News Ticker

Ionuț Ghibanu, Vicar Eparhial Arhiepiscopia Târgoviștei: “Sfânta Treime – sărbatoare a unității, specificitații și iubirii!”

După Sărbătoarea Cincizecimii, după ce am sărbătorit Pogorârea Duhului Sfânt trimis de Fiul, acum sărbătorim întreaga Sfântă Treime, ca cea căreia îi datorăm viața și mântuirea noastră, la finalul acestui ciclu liturgic de sărbători ce arată faptul că Dumnezeu este prezent și lucrează mereu în lumea Sa și în viețile noastre.
Astăzi este ziua de sărbătoare a Dumnezeului în care noi credem, Preasfânta Treime, Unul în Ființă, întreit în Persoane, o parabolă pentru viața noastră.
La fel cum este Dumnezeu, Cel ce este unitate și specificitate, diversitate și deschidere spre slujire, iubire atotputernică manifestată, și noi avem datoria de a ne manifesta în unitate, de a pune mai presus decât orice solidaritatea, bunătatea, generozitatea și iubirea.
Niciodată specificitatea noastră nu trebuie să afecteze unitatea noastră, iar iubirea trebuie să fie cheia de manifestare și înțelegere a tot ceea ce facem.
Astăzi celebrăm pe Dumnezeu, Cel ce ne iubește, ne însoțește în permanență, fără a ne părăsi sau uita o clipă, pentru a ne reaminti și ce făpturi prețioase suntem, căci, în ochii lui Dumnezeu, suntem cele mai importante ființe ale universului creat de El.
Suntem gloria Dumnezeului Celui Viu, suntem destinați a iubi și a împărtăși iubire, a manifesta lumina și bunătatea Lui. Sărbătoarea de astăzi este o chemare de a ne vedea unici, dar solidari, uniți în credință, în speranță și în iubire!
Să alungăm întunericul răului și al urii, luminați de Treimea cea mai presus de toate și să ne bucurăm de marele dar al vieții, împreună!

Ionuț Ghibanu – Vicar Eparhial Arhiepiscopia Târgoviștei

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.