August 23, 2019
News Ticker

Universitatea Valahia Târgovişte! Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice, la Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Științe Economice a Universității ”Valahia” din Târgoviște organizează în perioada 18 – 19 aprilie 2019, Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice Studențești ”Performanță și competitivitate în societatea cunoașterii”.

Evenimentul se desfășoară în cadrul unui proiect finanțat de Ministerul Educației Naționale și are ca parteneri Asociația Facultăților de Științe Economice din România, Agenția Interuniversitară a Francofoniei, și instituții de învățământ superior din țară și străinătate: ASE București, ASEM Chișinău, Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți Rep. Moldova, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea ”Petrol și Gaze” din Ploiești, Universitatea din Pitești, Universitatea ”Athenaeum” din București.

În cadrul sesiunii științifice sunt organizate șapte secțiuni  pentru studenți (”Management”, ”Marketing”, ”Contabilitate”, ”Informatică de gestiune”, ”Finanțe și instituții financiare”, ”Administrarea afacerilor”, ”Economie și dezvoltare durabilă”) și o secțiune specială dedicată elevilor.

În total, la eveniment sunt înscrise peste 160 de teme, cele mai bune lucrări pentru fiecare secțiune urmând să fie recompensate cu premii.

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.