October 19, 2019
News Ticker

Primăria Titu! Au demarat lucrările de modernizare a DC 42 DN7 – Halta Boteni

Achiziţia lucrărilor pentru „Modernizare DC 42 DN7-Halta Boteni 3,850 km,, este necesară pentru asigurarea circulaţiei in condiţii de siguranţă şi confort pentru participanţii Ia trafic, intre localităţile Titu şi Boteni.
În prezent, traficul pe această arteră se desfăşoară cu cheltuieli destul de mari, acestea neavând o imbrăcăminte adecvată şi având capacitate redusă, care nu corespund traficului actual şi de perspectivă, cu implicaţii directe asupra siguranţei circulaţiei.
Implementarea proiectului va determina:
– o reducere a cheltuielilor de transport; -dezvoltarea socio-economică a oraşului;
– o implicare mai activă a comunităţii locale în procesul progresiv de creştere a nivelului de trai al populaţiei din zonă:
– crearea condiţiilor optime de desfăşurare a activităţii operatorilor de transport: -permiterea accesului mai rapid la serviciile medicale. de învăţământ. administrative. juridice, pentru populaţia din zonă;
– va crea condiţii optime de desfăşurare a activităţii operatorilor de transport locali si regionali.
– va determina creşterea volumului şi a calității transportului, precum şi satisfacerea mai bună a nevoilor de deplasare a cetăţenilor.
Prin realizarea lucrărilor de „Modernizare DC 42 DN7-Halta Boteni 3,850 km” ce fac obiectul prezentei proceduri, se va realiza un profil transversal cu elemente geometrice care să incadreze in prevederile legale — dar mergând pe anumite tronsoane până la limitele rezultate din calcule. în cadrul unui proces de proiectare excepţională.
Se va realiza un drum cu două benzi având 5,5m lăţime carosabil și cu acostamente de max. 75 cm. Viteza de proiectare 80 km/h, conform Ordinului MT nr. 45/1998. Se va circula cu max. 50 km/h în localitate aliniament şi palier.
Prezenţa proprietăţilor private a impus în zonele excepţionale ieşirea din prevederile artr. 2.5 al Ordinului MT nr. 45/1998 privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor şi încadrarea 1n cazurile descrise de art. 5.2 al aceluiaşi act normativ, mai ales la lăţimea acostamentelor (după caz).
– lungime drum — 3850 m
Suprafeţe proiect:
– carosabil 21175 mp;
– acostamente — 5775 mp;
– platforme — 26950 mp;
– sant sapat — 7700 mp.
Durata executiei : 3 luni de la primirea ordinului de incepere
Valoarea totala a contractului : 2.195.331,78 lei
Executant : SC PORT TRANS S.R.L

Sursa – gazetadetitu.ro

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.