May 30, 2020
News Ticker

Prefectura Dâmbovița! Află acțiunile desfășurate pentru organizarea Referendumului de Revizuire a Constituției din 6-7 octombrie

Vă informăm asupra acțiunilor desfășurate de către Instituția Prefectului-județul Dâmbovița referitoare la organizarea referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018:

  • A fost emis Ordinul Prefectului nr. 235/20.09.2018 privind constituirea Comisie Tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018;
  • A fost emis Ordinul Prefectului nr. 236/20.09.2018 privind constituirea Grupului Tehnic de lucru de pe lângă Comisia Tehnică județeană pentru coordonarea activităților de organizare a referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018;
  • A fost emis Ordinul Prefectului nr. 237/20.09.2018 privind aprobarea Programului calendaristic ce cuprinde atribuțiile care revin instituției prefectului în organizarea referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018;
  • A avut loc, în data de 20.09.2018, ora 11.00, ședința publică desfășurată la sediul Tribunalului Dâmbovița, pentru desemnarea prin tragere la sorți a președintelui Biroului Electoral al Circumscripției Județene Dâmbovița. În urma tragerii la sorți, pe bază de bilete, a fost desemnat domnul Erculescu Narcis, judecător, având funcția de vicepreședinte al Tribunalului Dâmbovița.
  • A fost convocată, pentru data de 21.09.2018, Comisia tehnică județeană având ca atribuții coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităților administrației publice locale și serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute în legislația în vigoare.
Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1