February 23, 2019
News Ticker

Educație prin Sport pentru Studenți, proiect în organizarea Fundației Sportis Târgoviște


În perioada 30.07 – 10.09.2018 Fundația „Sportis” Târgoviște derulează proiectul studențesc EDUCAȚIE PRIN SPORT PENTRU STUDENŢI, proiect organizat cu finanțare de la Ministerul Tineretului și Sportului  în urma Concursului Național de Proiecte Studențești – 2018.

Proiectul, are ca scop stimularea participării studenților  din Universitatea „Valahia” Târgovişte la acţiuni sportiv-educative și de recreere, ca modalitate de formare a unui stil de viață sănătos.

O primă activitate în cadrul acestui proiect o reprezintă organizarea, în perioada 06-26.08.2018,  a unui curs de formare a 20 animatori sportivi, cu durata de 60 ore.

Cei 20 de beneficiari direcţi ai cursului de formare sunt studenți la Universitatea ”Valahia” din Târgoviște, cu vârste cuprinse între 18-35 ani, cu domiciliul în județul Dâmbovița.

Conform programei de curs pusă la dispoziţie de furnizorul de servicii de formare profesională, cei 20 de studenți selectați sunt beneficiarii următoarelor activităţi:

  • Cursuri teoretice  cu durata de 20 ore, ce se vor desfăşura la Târgovişte, în locaţiile asigurate de partener  (Facultatea de Ştiinţe Umaniste Târgovişte);
  • Aplicaţii practice cu durata de 40 ore, ce se vor desfăşura, în localitatea Moroeni, judeţul Dâmboviţa într-un mediu nonformal.
  • Evaluarea competenţelor, pe bază de examen susţinut în faţa unei comisii de examinare.

În continuarea cursului de formare se organizează, în perioada 27.08-05.09.2018, activități sportiv-recreative adresate unui număr de 100 studenți din Universitatea ”Valahia” Târgovişte, cu implicarea directă a celor 20 de studenți formați ca animatori sportivi. Timp de 2 zile vor fi organizate următoarele tipuri de întreceri sportiv-distractive pe echipe: traseu aplicativ, tras de frânghie, ştafetă.

Proiectul EDUCAȚIE PRIN SPORT PENTRU STUDENŢI, finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului în urma Concursului Național de Proiecte Studențești – 2018,  este  organizat de către Fundația ”Sportis” Târgoviște, în parteneriat cu Universitatea „Valahia” Târgoviște – Facultatea de Ştiinţe Umaniste Târgovişte.

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.