February 17, 2019
News Ticker

Primăria Titu! Concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante


Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante pe perioadă nedeterminată :

INSPECTOR IA , Serviciul Intreţinere locală

Condiţii specifice:

  • Studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă de licenţă
  • vechime in specialitatea studiilor – 9 ani

 

ŞOFER , grad profesional I

Condiţii specifice:

  • Studii medii,
  • Permis de conducere categoria BE; CE; DE;
  • Atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport public rutier de persoane eliberat de ARR.

Condiţiile  generale pentru cele doua funcţii vacante sunt:

  • Conform art.3 din HG nr. 286/2011 – aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar.

Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa.

Proba scrisă va avea loc în data de 30.07.2018, orele 10

Interviul va avea loc în data de. 01.08.2018, orele 13

Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării in Monitorul  Oficial , partea a III –a, la sediul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa, in perioada 05.07.2018 – 18.07.2018.

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în  mod  obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011.

Susa – gazetadetitu.ro

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.