August 4, 2020
News Ticker

Asociația GAL Târgoviștea Egalității de Șanse a aprobat Strategia de Dezvoltare Locală

Asociația G.A.L. Târgoviștea Egalității de Șanse, cu membrii fondatori:  Municipiul Târgoviște, Societatea Națională de Cruce Roșie- filiala Dâmbovița, Asociația Romanes, Asociația Zaedno a Bulgarilor din Târgoviște și membrii asociați: Asociația Clubul de Dans Sportiv All For Dance, SC Răducanu Prod Com SRL, I.I. Silviu Dărman,  SC Romserv Invest SRL, Minescu Viorica – persoană fizică relevanță, a organizat în data de 29.11.2017 la sediul Centrului Rezidențial de asistență și integrare/reintegrare socială pentru persoanele fără adăpost „Sfânta Maria”, str. Vlad Țepeș, nr 6C, Târgoviște o dezbatere publică cu privire la conținutul Strategiei de Dezvoltare Locală, a listei indicative de intervenții și a bugetului SDL.

Pentru perioada de programare 2014 – 2020, Comisia Europeană a propus un nou instrument de dezvoltare teritorială, în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale de la nivel urban, prin stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local extins și implementarea unor Strategii de Dezvoltare Locală (SDL), reprezentat de Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)

La această întâlnire au participat membrii asociației și persoane din zonele urbane marginalizate.

În urma dezbaterii publice, membrii Adunării Generale au aprobat Strategia de Dezvoltare Locală.

Lista intervenții SDL:

1        Modernizarea infrastructurii rutiere și pietonale

2        Dezvoltarea și modernizarea spațiilor publice urbane degradate

3        Dezvoltarea infrastructurii de locuințe sociale, astfel încât persoanele din categoriile defavorizate să poată beneficia de spații de locuire, inclusiv cu implicarea acestor persoane în construcţia/ reabilitarea locuinţelor respective

4        Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării

5        Sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale prin acordarea de sprijin financiar pentru înființarea/ dezvoltarea unor noi afaceri în vederea creării de noi locuri de muncă

6        Dezvoltarea capacității unităților de învățământ anteprescolar și preșcolar pentru dezvoltarea și diversificarea serviciilor oferite

7        Diversificarea serviciilor oferite la nivelul unităților de învățământ primar și gimnazial

8        Dezvoltarea serviciilor privind accesul la educație continuă

9        Dezvoltarea serviciilor în domeniul culturii și tradițiilor locale

10      Creșterea capacității centrelor sociale și dezvoltarea serviciilor oferite la nivelul acestora

11      Dezvoltarea serviciilor medicale și sociale în comunitate

12      Combaterea discriminării în comunitate

Alocarea financiară aferentă acestor intervenții este de 7 milioane euro.

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1