January 23, 2019
News Ticker

Deputatul PSD, Oana Vlăducă, întrebare adresată Ministrului Educației Naționale, Pavel Năstase


Domnule ministru,

Vă adresez această întrebare în legătură cu o serie de probleme ridicate de cadre didactice din județul Dâmbovița cu privire la derularea și gestionarea programul guvernamental „Lapte, corn, măr”. Programul, chiar dacă și-a dovedit eficiența în timp, nu-și mai regăsește adresabilitatea adecvată realității actuale.

Chiar vulnerabilitățile semnalate de profesori subliniază, în principal, o lipsă de corelare a normelor de implementare a programului cu realitatea din școli. Aceste norme par depășite, conducând la probleme de zi cu zi ce necesită o corectare a situației:

  1. Lipsa de specificație din program pentru persoanele desemnate să facă recepția produselor și distribuirea către elevi (personal nedidactic, didactic auxiliar, didactic, elevi?) în acord cu normele DSP și DSVSA, orarul unităților de învățământ, responsabilitățile prevăzute în contractul colectiv de muncă.
  2. Lipsa prevederilor clare și a procedurilor de urmat în legătură cu:
    • Regulile de igienă (păstrarea produselor la o anumită temperatură, spălarea merelor, etc) corelate cu distribuirea lor către copii, intervalul de timp în care vor fi consumate;
    • Produsele pe care elevii nici nu le consumă, nici nu le iau acasă;
    • Returnarea produselor nedistribuite.

Domnule ministru, față de cele prezentate, apreciind inițiativa și deschiderea dialog, vă rog să analizați posibilitatea unor soluții alternative de aplicare a programului, adaptate noilor realități.

Solicit răspuns scris.

 

Cu deosebită consideraţie,                                                                                                                                                                                                

                                                                                  DEPUTAT  

                                                                                                                                                                                 OANA- SILVIA  VLĂDUCĂ

 

 

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.