October 19, 2019
News Ticker

Deputatul PSD, Oana Vlăducă, interpelare adresată Ministrului Mediului, Grațiela Leocadia Gavrilescu

Obiectul interpelării: sesizări în derularea unor proiecte finanțate prin Administrația Fondului pentru Mediu

Doamnă ministru,

Vă interpelez în legătură cu mai multe sesizări ale reprezentanților unităților administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița cu privire la derularea investițiilor finanțate prin Administrația Fondului pentru Mediu. Astfel, din datele primite și sintetizate, au fost semnalate probleme pe următoarele proiecte:

1. „Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare Horoaica, comuna Râu Alb, județul Dâmbovița” – U.A.T. Râu Alb solicită prelungirea contractului de finanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu în urma rezilierii contractului de lucrări și necesitatea realizării unei expertize în vederea stabilirii restului de executat.

2. „Înființare sistem de canalizare și extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Malu cu Flori, județul Dâmbovița” – acceptarea la plată a CT3 și CT4, conform adresei U.A.T. Malu cu Flori nr. 4422/29.08.2016.

3. „Stație de epurare ape uzate în comuna Slobozia Moară, județul Dâmbovița” – solicitarea Primăriei Slobozia Moară de continuare și finalizare a lucrărilor, urmare a identificării resurselor financiare, precum și reexaminarea soluției de respingere a plângerii prealabile și a motivului de reziliere a contractului de finanțare nerambursabilă nr. 116/N/20.06.2007, transmisă de AFM cu adresa nr. 1506/16.05.2016.

4. „Reconstrucție ecologică prin împădurire a perimetrului de ameliorare Miercani, comuna Vârfuri, județul Dâmbovița”- contractul cu AFM a fost reziliat, nu s-a depus cerere de tragere în termen. U.A.T. Vârfuri solicită prelungire.

5. „Reconstrucție perimetru de ameliorare prin împădurire în comuna Glodeni, județul Dâmbovița” – contractul cu AFM a fost reziliat, nu s-a depus cerere de tragere în termen. U.A.T. Glodeni solicită prelungire.

6. „Reconstrucție ecologică terenuri agricole degradate în comunele Conțești, Bezdead și Runcu, județul Dâmbovița” – reanalizarea situației juridice privind contractul de finanțare nerambursabilă nr. 192/N/10.12.2009.

Față de cele enunțate și cu convingerea că vor fi soluționate favorabil, vă rog, doamnă ministru, să luați în analiză situațiile semnalate și să dispuneți măsurile care se impun.
Solicit răspuns scris.

Cu deosebită consideraţie,
DEPUTAT PSD DE DAMBOVITA
OANA – SILVIA VLĂDUCĂ
Data: 3.04.2017

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.