October 22, 2018
News Ticker

Primăria Târgoviște! Continuă măsurile de sprijin pentru contribuabili


Respectând angajamentele asumate, pentru anul fiscal 2017 se acordă scutirea la plata impozitului pentru clădirea și terenul folosite ca domiciliu, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor fizice ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social.

Pentru a beneficia de facilitatea fiscală, persoanele menționate, care nu dețin și alte proprietăți imobiliare (cu excepția celor dobândite prin moștenire) trebuie să depună la sediul Serviciului Impozite și Taxe dub str. Poet Gr. Alexandrescu, bl. E4, parter, până la 31.12.2016, cererea însoțită de copii ale documentelor justificative privind încadrarea în condițiile de venituri.

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.