Camera de Comerț Dâmbovița & CECCAR! Protocol de colaborare pentru sprijinirea mediului de afaceri!


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița și CECCAR – filiala Dâmbovița, au semnat un Protocol de Colaborare pentru sprijunirea mediului de afaceri

 

Târgoviște, 13 iunie 2024 — Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița (CCIADB) reprezentată de domnul Valentin Calcan – Președinte și Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) – filiala Dâmbovița reprezentat de doamna Raluca Mircea – Președinte, au semnat astăzi un protocol de colaborare strategică, menit să întărească sprijinul oferit mediului de afaceri din județul Dâmbovița.

Evenimentul a avut loc la sediul CECCAR – filiala Dâmbovița, în prezența reprezentanților ambelor organizații, precum și reprezentanți media.  La semnarea protocolului au participat din partea Camerei de Comerț Dâmbovița și Ștefania Stroică – Director General, Simona Dodan  – Specialist Relații Publice, Comunicare – PR și din partea CECCAR filiala Dâmbovița: Marijana Buță – Vicepreședinte, Doina leuștean – Director Executiv, Aurel Goglea, Alina Neculaescu Zotic – membri în Consiliul filialei, Gabriela Anghel – Expert Contabil și membră a Camerei de Comerț Dâmbovița.

Obiectivele Protocolului de Colaborare:

Parteneriatul între CCIADb și CECCAR are ca scop principal crearea unui cadru de colaborare eficient pentru:

✔️ Îmbunătățirea climatului economic pentru adaptarea companiilor la mediul actual puternic concurențial;

✔️ Promovarea în comun a unor măsuri menite să contribuie la îmbunătăţirea mediului de afaceri;

✔️Organizarea de conferințe, alte activități educaţionale și de networking, în vederea promovării în rândul comunității de afaceri din judeţul Dâmbovița a reglementărilor din domeniul economic și contabil, pentru promovarea schimbului de cunoștințe și bune practici în domeniile economic şi contabil.

✔️Identificarea unor oportunităţi de finanțare pentru mediul de afaceri din judeţul Dâmboviţa;

✔️Schimbul de informații între cele două părți în vederea diseminării prin canalele de comunicare a informațiilor de interes pentru profesioniştii contabili de la nivel judeţean şi pentru mediul de afaceri;

✔️ Promovarea standardelor de calitate și a eticii profesionale în practica contabilă şi în afaceri, în vederea sprijinirii încrederii investitorilor.

Despre CCIAD

Camera de Comerț Dâmbovița este un Club de Afaceri, organizaţie autonomă, neguvernamentală, de utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, nonprofit, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din țară şi din străinătate.

𝐌𝐈𝐒𝐈𝐔𝐍𝐄𝐀 noastră este aceea de a susține comunitatea oamenilor întreprinzători.

𝐕𝐈𝐙𝐈𝐔𝐍𝐄𝐀 este aceea de a ajuta afacerile să crească.

𝐒𝐂𝐎𝐏𝐔𝐋 nostru este acela de a găsi împreună soluții pentru binele mediului de afaceri, să susținem inovarea și digitalizarea, să dezvoltăm parteneriate stabile pe termen lung.

 

Despre CECCAR

Este unul dintre cele mai mari organisme profesionale europene din domeniul financiar-contabil. CECCAR reprezintă și gestionează profesia contabilă din România, fiind, totodată, unul dintre cei mai importanți furnizori de formare profesională în domeniu, dezvoltând permanent atât programe de educație inițială, cât și programe de dezvoltare profesională continuă pentru membrii săi. CECCAR colaborează permanent cu instituțiile și autoritățile de reglementare pentru dezvoltarea profesiei contabile, în interes public.

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1