September 27, 2022
News Ticker

Claudia Gilia, Prefectul Județului Dâmbovița! Ședință Ordinară a Grupului de Lucru Mixt!

Astăzi, 20.09.2022, la sediul Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița, a avut loc ședința ordinară a Grupului de Lucru Mixt.

În cadrul ședinței, au fost dezbătute cele două puncte trecute pe ordinea de zi, respectiv, Raportul de activitate privind educația, precum și Raportul de activitate privind sănătatea, pentru perioada iulie-septembrie 2022.

Referitor la Raportul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița privind implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome, învățământul pentru elevii români de etnie romă în județul nostru s-a desfășurat pe coordonatele incluziunii sociale, ale asigurării egalității de șanse, ale asigurării unui învățământ de calitate și ale evitării segregării.

Pentru atingerea obiectivelor ce cad în sarcina Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, au fost implementate următoarele acțiuni:

Crearea unei baze de date cu informații despre populația preșcolară și școlară de etnie romă din județul Dâmbovița;

Implicarea activă a cadrelor didactice, a mediatorilor școlari în ceea ce privește acțiunile de înscriere și menținere a copiilor / elevilor în școală;

Promovarea multiculturalității și protejarea culturii minorității rome;

Identificarea elevilor cu performanțe scăzute și a cauzelor ce le determină;

Asigurarea și extinderea studiului limbii romani și a predării opționalelor de istoria și tradițiile romilor pentru elevii din clasele a VI-a și a VII-a.

Din cei circa 2400 de elevi și preșcolari romi declarați, doar circa 550 studiază Limba romani maternă și Istoria și Tradițiile Romilor, acest lucru petrecându-se în 5 școli din județ: Liceul Tehnologic Cojasca, Școala Gimnazială Gura Ocniței, Școala Gimnazială Românești Potlogi, Școala Gimnazială Telești Ludești și Școala Gimnazială Costești Vale.

În ce privește Raportul Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița, care vizează principalele acțiuni și activități derulate în județul nostru de rețeaua de asistență comunitară, în perioada 01 ianuarie -31 august 2022, reprezentanții DSP au subliniat că, la nivelul județului, activează un număr de 42 asistenți comunitari și 4 mediatori sanitari care au efectuat următoarele activități:

Oferirea de servicii de monitorizare și intervenție la domiciliu pentru persoane vulnerabile: gravide, nou-născuți, copii, bolnavi cronici, bolnavi cu boli rare, bătrâni, persoane cu dizabilități, persoane neasigurate, persoane victime ale violenței domestice, persoane cu probleme de sănătate mintală, precum și alte categorii de persoane identificate la nivel local ca fiind vulnerabile sau în situații de risc medico-social;

Prestarea de servicii medicale de profilaxie primară, secundară și terțiară membrilor comunității, în special persoanelor care trăiesc în sărăcie sau excluziune socială, în limita competentelor profesionale

Administrarea de tratamente, în limita competențelor profesionale, conform prescripției medicului de familie sau a medicului specialist.

În total, au fost livrate 14.940 servicii.

Pentru a eficientiza implementarea Strategiei de incluziune, o echipă, formată din reprezentanți ai Instituției Prefectului, ai IȘJ Dâmboviţa și ai DSP Dâmbovița se va deplasa în localitățile în care se află un număr mare de etnici romi pentru a analiza, la fața locului, problemele cu care aceștia se confruntă, dar și pentru a le oferi informații și consultanță în vederea soluționării acestora.

Claudia Gilia – Prefectul Județului Dâmbovița

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1