April 12, 2024
News Ticker

Vicepreședinte la ALDE, Ionel Petre! Mesaj de Ziua Deltei Dunării!

La data de 01 Septembrie 1990, Guvernul României a hotărât declararea ca rezervaţie a biosferei a Deltei Dunării şi unităţilor geografice vecine, însumând o suprafaţă de 580.000 de hectare. Tot atunci a fost înfiinţată şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării ca instituţie specializată în managementul conservării patrimoniului natural şi în dezvoltarea durabilă a zonei.

Delta Dunării, una dintre cele mai întinse delte de pe continentul european şi, totodată, cea mai bine conservată zonă umedă din Europa, este cea mai reprezentativă arie naturală protejată din reţeaua naţională care a dobândit triplu statut internaţional.

Valoarea patrimoniului natural al Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” a fost recunoscută prin includerea acesteia în reţeaua internaţională a rezervaţiilor biosferei, în cadrul programului “Omul şi Biosfera” (1990), prin declararea ca zonă umedă de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor de apă şi includerea în Lista Convenţiei Ramsar (septembrie 1991), precum şi prin includerea în Lista patrimoniului natural mondial – UNESCO (decembrie 1991).

Rezervaţia Biosferei Delta Dunării este inclusă în reţeaua europeană de arii naturale protejate, fiind declarată în întregime sit Natura 2000, atât ca Sit de importanţă comunitară (SCI) cât şi ca Arie Specială de Protecţie Avifaunistică (SPA), datorită frumuseţii şi bogăţiei zonei şi varietăţii de biotopuri şi resurse, care o fac unică nu numai în Europa ci şi în cadrul ecosistemelor deltaice ale lumii.

La mulți ani, tuturor celor care muncesc in, iubesc și respectă Delta Dunării!

Ionel Petre – Vicepreședinte ALDE

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1