December 5, 2020
News Ticker

COVID-19, Dâmbovița! Alertă! Târgoviște, Cândești, Dobra și Aninoasa, grav afectate de pandemie!

Situația de astăzi, din județul Dâmbovița, este următoarea:

 

  • Persoane confirmate cu COVID-19: 5.757 (120 persoane astăzi)
  • Persoane vindecate, în total: 4.545
  • Persoane decedate de la debutul pandemiei: 197
  • Persoane aflate în carantină la domiciliu/adresa declarată: 1.559
  • Persoane aflate în carantină instituționalizată: 1
  • Persoane aflate în izolare la domiciliu : 759
  • Persoane aflate în izolare instituționalizată (internate în spital) : 257

 

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, alături de celelalte structuri teritoriale cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, desfășoară acțiuni atât pentru informarea cetățenilor cu privire la importanța respectării regulilor cât și pentru verificarea modului în care se respectă măsurile impuse în contextul stării de alertă.

 

Echipajele ISU “Basarab l” Dâmbovița și cele ale Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița sunt solicitate în continuare pentru transportul persoanelor suspecte/confirmate cu Covid-19 la unitățile spitalicești precum și pentru prelevarea de probe biologice la domiciliu, în conformitate cu legislația în vigoare.

Au fost executate 10 misiuni de către personalul ISU “Basarab I” Dâmbovița pentru transportul persoanelor suspecte/confirmate cu virusul SARS-CoV-2 la unitățile spitalicești din judet, 7 misiuni de decontaminare și  3 alte misiuni specifice contextului actual. De asemenea, personalul SAJ Dâmbovița a desfășurat 39 de misiuni privind transportul persoanelor suspecte/confirmate cu virusul SARS-CoV-2 la unitățile spitalicești din judet și 4 misiuni privind recoltarea/transportul de probe biologice.

 

Solicităm atât cetățenilor cât și agenților economici din județul nostru să respecte cu strictețe si responsabilitate măsurile de protecție sanitară și de distanțare socială, prevăzute de HG 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, dar și măsurile instituite prin hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

 

CENTRUL JUDEȚEAN DE COMUNICARE ȘI INFORMARE PUBLICĂ AL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA

 

 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ DÂMBOVIŢA

HOTĂRÂREA nr. 62/24.10.2020

privind constatarea ratelor de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în unele unităţi administrativteritoriale din judeţul Dâmboviţa

 

Având în vedere:

– prevederile art. 4 din Anexa 2 şi cele ale art. 12 din Anexa 3 ale H.G. nr.856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– adresa Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţul Dâmboviţa sub nr. 10923/24.10.2020 prin care sunt comunicate ratele de incidenţă cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile;

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 62, comunicat spre analiză şi dezbatere Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 24 octombrie 2020,

În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

 

Art.1. Se constată depăşirea limitei de 3/1.000 locuitori a ratei de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Târgoviște (3,35 cazuri/1000 locuitori), Aninoasa (3,3 cazuri/1000 locuitori).

Art.2. Unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art.1 vor aplica măsurile specifice intervalului de referinţă al incidenţei ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile prevăzute de H.G. nr. 856/14.10.2020, astfel:

– este obligatorie purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise

–  sunt interzise organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte

– este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor

– este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc

– este permisă activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități cu mențiunea că se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective

– sunt interzise organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in, precum și organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente cultural.

Art.3. Se constată depăşirea limitei de 1,5/1.000 locuitori a ratei de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Produlești (1,78 cazuri/1000 locuitori), Mătăsaru (1,58 cazuri/1000 locuitori), Voinești (1,51 cazuri/1000 locuitori);

Art.4. Unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 3 vor aplica măsurile specifice intervalului de referinţă al incidenţei ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile prevăzute de H.G. nr. 856/14.10.2020, astfel:

– este permisă organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului

– este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 – 23,00

– este permisă activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 – 23,00; se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective

-este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc,  fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului

– este obligatorie purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spaţiile publice deschise, cum ar fi pieţele, târgurile, zonele de aşteptare (staţii de autobus şi altele asemenea), zonele în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale şi în proximitatea instituţiilor de învăţământ până la o distanţă de 50 m de intrarea în perimetrul şcolii

– sunt interzise organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in, precum și organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale

Art.5. Măsurile specifice prevăzute la art. 2 și art.4 se aplică pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 25 octombrie a.c, până la data de 07 noiembrie a.c, inclusiv, în toate unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 și art.3;

Art. 6. Unitățile de învățământ de pe raza unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 vor intra în scenariul 3 de funcționare, potrivit Ordinului Comun al Ministerului Educației şi Cercetării şi al Ministerului Sănătăţii nr. 5.487/1.494 din 31 august 2020;

Art.7. Pe perioada de aplicabilitate a HG 856/2020, respectiv 15 octombrie-13 noiembrie a.c, sunt înterzise următoarele activități:

– se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) atât în spaţii închise, cât și în spații deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente

– nu este permisă activitatea în baruri, cluburi, discoteci

– se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, după caz, cu ministrul tineretului şi sportului, ministrul mediului, apelor şi pădurilor sau ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale

– în interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri

– prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară;

Art.8. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – judeţul Dâmboviţa (Secţiunea: Activităţi_Situaţii de Urgenţă) şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, precum şi primarilor, în calitate de preşedinţi ai ComitetelorLocale pentru Situaţii de Urgenţă din următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Târgoviște, Aninoasa, Produlești, Mătăsaru, Voinești.

 

 

PREŞEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIŢA

PREFECT,

  1. ing. AURELIAN POPA

                                                                                               

 

 

NR LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 CÂNDEŞTI 2691 11 4.09
2 DOBRA 3532 13 3.68
3 MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 92292 309 3.35
4 ANINOASA 6367 21 3.3
5 VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2424 7 2.89
6 BUTIMANU 2466 7 2.84
7 NUCET 4280 12 2.8
8 ULMI 4811 13 2.7
9 COMIŞANI 5196 14 2.69
10 DĂRMĂNEŞTI 4692 12 2.56
11 I. L. CARAGIALE 6699 17 2.54
12 CONŢEŞTI 4416 11 2.49
13 RĂZVAD 8904 22 2.47
14 ORAŞ FIENI 7367 18 2.44
15 GLODENI 4189 10 2.39
16 RUNCU 4190 10 2.39
17 CREVEDIA 6402 15 2.34
18 VĂCĂREŞTI 5118 12 2.34
19 BRANIŞTEA 3940 9 2.28
20 VIŞINEŞTI 1761 4 2.27
21 ORAŞ PUCIOASA 15024 34 2.26
22 BUCŞANI 6694 15 2.24
23 DRAGODANA 6757 15 2.22
24 RÂU ALB 1404 3 2.14
25 VLĂDENI 2889 6 2.08
26 MOŢĂIENI 1996 4 2
27 DRAGOMIREŞTI 9079 18 1.98
28 TĂTĂRANI 5083 10 1.97
29 ORAŞ TITU 10237 20 1.95
30 DOICEŞTI 4723 9 1.91
31 PIETROŞIŢA 3142 6 1.91
32 NICULEŞTI 4272 8 1.87
33 OCNIŢA 4325 8 1.85
34 ŞOTÂNGA 7118 13 1.83
35 PRODULEŞTI 3378 6 1.78
36 ORAŞ GĂEŞTI 15027 25 1.66
37 HULUBEŞTI 3151 5 1.59
38 MĂTĂSARU 5058 8 1.58
39 GURA OCNIŢEI 7101 11 1.55
40 VOINEŞTI 5963 9 1.51
41 MĂNEŞTI 5404 8 1.48
42 BRĂNEŞTI 4139 6 1.45
43 VULCANA-PANDELE 4998 7 1.4
44 BEZDEAD 4327 6 1.39
45 RĂSCĂEŢI 2189 3 1.37
46 MALU CU FLORI 2201 3 1.36
47 SĂLCIOARA 3788 5 1.32
48 MUNICIPIUL MORENI 19380 25 1.29
49 VALEA LUNGĂ 4661 6 1.29
50 IEDERA 3906 5 1.28
51 VIŞINA 3955 5 1.26
52 CORBII MARI 8168 10 1.22
53 BUCIUMENI 4303 5 1.16
54 COSTEŞTII DIN VALE 3459 4 1.16
55 POIANA 3474 4 1.15
56 LUNGULEŢU 5365 6 1.12
57 CRÂNGURILE 3652 4 1.1
58 COBIA 2946 3 1.02
59 LUCIENI 2960 3 1.01
60 ULIEŞTI 4002 4 1
61 VULCANA-BĂI 3031 3 0.99
62 VALEA MARE 2102 2 0.95
63 ORAŞ RĂCARI 6451 6 0.93
64 GURA ŞUŢII 5218 4 0.77
65 MOROENI 5242 4 0.76
66 POTLOGI 9188 7 0.76
67 TĂRTĂŞEŞTI 5287 4 0.76
68 CIOCĂNEŞTI 5311 4 0.75
69 FINTA 3982 3 0.75
70 MORTENI 2712 2 0.74
71 PETREŞTI 5370 4 0.74
72 PERŞINARI 2767 2 0.72
73 MOGOŞANI 4277 3 0.7
74 BĂLENI 8757 6 0.69
75 RACIU 3231 2 0.62
76 ODOBEŞTI 5042 3 0.6
77 LUDEŞTI 5105 3 0.59
78 PUCHENI 1704 1 0.59
79 BILCIUREŞTI 1969 1 0.51
80 SLOBOZIA MOARĂ 1989 1 0.5
81 CORNEŞTI 6272 3 0.48
82 PIETRARI 2374 1 0.42
83 ŞELARU 3053 1 0.33
84 BREZOAELE 3493 1 0.29
85 BĂRBULEŢU 2125 0 0
86 COJASCA 9543 0 0
87 CORNĂŢELU 1539 0 0
88 GURA FOII 2228 0 0
89 VÂRFURI 1812 0 0
90 TOTAL 522609 973 1.86

 

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1