September 20, 2020
News Ticker

Biroul Electoral Județean Dâmbovița! Respinge contestația PMP Pucioasa!

HOTĂRÂRE

privind respingerea contestației Partidului Mișcarea Populară

împotriva Hotărârii nr. 17/11.09.2020 a B.E.C. nr. 5 Pucioasa

 

 

Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 16 Dâmbovița

Având în vedere:

– contestația formulată de către Partidul Mișcarea Populară – Organizația Județeană Dâmbovița împotriva Hotărârii nr. 17/11.09.2020 a B.E.C. nr. 5 Pucioasa privind admiterea contestației formulate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Dâmbovița, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 16 Dâmbovița sub nr. 422/12.09.2020. În susținerea contestației Partidul Mișcarea Populară – Organizația Județeană Dâmbovița afirmă că materialul nu este produs la comanda acestuia și că nu a distribuit astfel de materiale, precum și că acesta nu îndeplinește condițiile pentru a fi considerat material de propagandă electorală.

– materialul probator anexat contestației, respectiv flyer – ul ce face obiectul contestației și Buletinul de Informare al Orașului Pucioasa;

– Hotărârea nr. 17/11.09.2020 a B.E.C. nr. 5 Pucioasa;

 

Luând în considerare că în soluționarea prezentei contestații, sunt incidente următoarele dispoziții legale:

art. 65, alin. 3 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: „Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni legii.”;

art. 80, alin. 4 din Legea nr. 115/2015, conform cărora: „Împotriva hotărârilor pronunţate de birourile electorale în materia campaniei electorale se poate face contestaţie în termen de 48 de ore de la data afişării, care se depune la biroul electoral ierarhic superior. Hotărârea este definitivă.”, iar conform art. 2 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, „termenele prevăzute de Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia duratei campaniei electorale, a termenului pentru depunerea candidaturilor şi a termenului de 24 de ore, se reduc la jumătate”;

art. 36 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: ”În campania electorală pot fi utilizate numai următoarele tipuri de materiale de propagandă electorală:

 1. e) broşuri, pliante şi alte materiale tipărite.”;

– art. 36, alin. (3) din Legea nr. 334/2006 potrivit cărora partidele și alianțele politice, precum și candidații independenți care au comandat materialele de propagandă electorală au obligația de a imprima pe acestea următoarele date:

 1. a)numele candidatului independent, denumirea partidului politic, a alianței electorale din care acesta face parte sau a alianței politice, după caz;
 2. b)denumirea operatorului economic care le-a realizat;
 3. c)codul unic de identificare;
 4. d)

art. 36, alin. (7) din Legea nr. 334/2006 care dispune că „ Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri sau referendum, clar identificat;
 2. b) este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor;
 3. c) are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg;
 4. d) depăşeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului.”

– art. 25, alin. 1, 2 lit. e din Anexa la Hotărârea AEP nr. 4/2020 privind aprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020, care stipulează că:

„ (1) Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri, clar identificat;
 2. b) este utilizat în perioada 28 august 2020 – 26 septembrie 2020, ora 7,00;
 3. c) are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg;
 4. e) broşuri, pliante şi alte materiale tipărite.”;

– art. 36, alin. (3) din Legea nr. 334/2006 potrivit cărora partidele și alianțele politice, precum și candidații independenți care au comandat materialele de propagandă electorală au obligația de a imprima pe acestea următoarele date:

 1. a)numele candidatului independent, denumirea partidului politic, a alianței electorale din care acesta face parte sau a alianței politice, după caz;
 2. b)denumirea operatorului economic care le-a realizat;
 3. c)codul unic de identificare;
 4. d)

art. 36, alin. (7) din Legea nr. 334/2006 care dispune că „ Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri sau referendum, clar identificat;
 2. b) este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor;
 3. c) are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg;
 4. d) depăşeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului.”

– art. 25, alin. 1, 2 lit. e din Anexa la Hotărârea AEP nr. 4/2020 privind aprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020, care stipulează că:

„ (1) Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri, clar identificat;
 2. b) este utilizat în perioada 28 august 2020 – 26 septembrie 2020, ora 7,00;
 3. c) are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg;

  Față de aceste considerente, Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr.16 Dâmbovița, cu majoritate de voturi, urmează să respingă contestația și să mențină dispozițiile Hotărârii nr. 17/11.09.2020 a B.E.C. nr. 5 Pucioasa.

În temeiul art. 42 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE JUDEȚEANĂ NR. 16 DÂMBOVIȚA

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art.1. Respinge contestația formulată de Partidul Mișcarea Populară – Organizația Județeană Dâmbovița împotriva Hotărârii nr. 17/11.09.2020 a B.E.C. nr. 5 Pucioasa.

Art.2.  Menține Hotărârea nr. 17/11.09.2020 a B.E.C. nr. 5 Pucioasa .

Art.3. Prezenta hotărâre se publică: în presă, pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița, la secțiunea https://db.prefectura.mai.gov.ro/alegeri-locale-2020/, se afișează la sediul biroului și se comunică Biroului Electoral de Circumscripție  nr. 5 Pucioasa, respectiv Partidului Mișcarea Populară – Organizația Județeană Dâmbovița.

Art. 4.  Definitivă.

 

 

 

       PREȘEDINTE,                                                                           LOCȚIITOR,

Judecător Narcis Erculescu                                                   judecător Florin Eftene

 

 

 

 

Florin Burducea                             ________________

Sprințaru Elena Liliana                   ________________

Coman Angelica                               ________________

Meches Viorel                                ________________

Ana Maria – Camelia                      _______________

Lăpădatu Dragoș Claudiu               ________________

Leescu Claudiu Nicolae                   ________________

Lupu Nely Adina                                ________________

Rusen Elena – Anamaria                    _______________

Atudorei Costel                                  ________________

Preda Elena – Diana                            ________________ 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1