July 5, 2020
News Ticker

APIA Dâmbovița! Bunăstarea animalelor! Se depun cererile pentru potențialii beneficiari la plată

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează potențialii beneficiari că  în perioada 15 ianuarie – 15 februarie 2020 se desfășoară sesiunea de depunere a cererilor de plată pentru anul 2020 aferentă Măsurii 14 – „Bunăstarea animalelor” – pachet b) Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.6/10.01.2020 privind aprobarea modelelor cererilor de plată pentru Măsura 14 – „Bunăstarea animalelor” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală PNDR 2014-2020 – pachetul a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) Plăți în favoarea bunăstării păsărilor.

Sprijinul pentru bunăstarea animalelor are forma unei plăţi anuale fixe pe unitate vită mare (UVM) şi reprezintă o plată compensatorie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermieri.

Ghidul solicitantului pune la dispoziția potențialilor beneficiari informațiile necesare si poate fi consultat accesand link-ul: http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din pndr/masura-14-plati-in-favoarea-bunastarii-animalelor/pachetul-b-plati-in-favoarea-bunastarii-pasarilorâ

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează potențialii beneficiari că în perioada 15 ianuarie – 15 februarie 2020 se desfășoară sesiunea de depunere a cererilor de plată pentru anul 2020 aferentă Măsurii 14 – „Bunăstarea animalelor” – pachet a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.6/10.01.2020 privind aprobarea modelelor cererilor de plată pentru Măsura 14 – „Bunăstarea animalelor” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală PNDR 2014-2020 – pachetul a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) Plăți în favoarea bunăstării păsărilor.

Sprijinul pentru bunăstarea animalelor are forma unei plăţi anuale fixe pe unitate vită mare (UVM) şi reprezintă o plată compensatorie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermieri.

Ghidul solicitantului pune la dispoziția potențialilor beneficiari informațiile necesare privind acordarea plățilorsi poate fi consultat accesand link-ul:

http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/masura-14-plati-in-favoarea-bunastarii-animalelor/pachetul-a-plati-in-favoarea-bunastarii-porcilor.

 De asemenea, precizăm faptul că urmare apariției în anul 2018 a cazurilor de forță majoră – pesta porcină africană – noul Ghid al solicitantului aferent Măsurii 14 – „Bunăstarea animalelor” – pachet a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor conține şi metodologia de calcul pentru efectivele afectate de pesta porcină africană.

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură informează ca, au fost stabilite cuantumurile aferente Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii (ANT) în sectoarele vegetal și zootehnic, pentru anul de cerere 2019.

Valoarea plafonului este de 246.232.400 euro, și se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Sector vegetal:

ANT 1 – Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru culturi amplasate pe teren arabil – 13,3202 euro/ha

ANT 3 – Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru cânepă pentru fibră – 8,9570 euro/ha

ANT 4 – Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru tutun – 1569,4413 euro/ha

ANT 5 – Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru hamei – 400,2599 euro/ha

ANT 6 – Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru sfeclă de zahăr – 73,8219 euro/ha

Sector zootehnic:

ANT 7 – Ajutor Naţional Tranzitoriu – Schema decuplată de producţie, specia bovine – sector lapte – 17,7220 euro/tona

ANT 8 – Ajutor Naţional Tranzitoriu – Schema decuplată de producţie, specia bovine – sector carne – 69,1109 euro/cap

ANT 9 – Ajutor Naţional Tranzitoriu – Schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine – 4,7157 euro/cap

Din datele centralizate extrase din Sistemul Integrat de Administrare si Control pentru anul 2019, la A.P.I.A. – Centrul Judetean Dambovita,  23.703 fermieri au solicitat sprijin in sectoarele vegetal si zootehnic  prin cererea unica, pentru o suprafata agricola de 123.574,46 ha si un numar de animale dupa cum urmeaza: 10.168 bovine, 38.241 ovine, 15.806 caprine si 9086,09 tone lapte.

Plăţile pentru Ajutoarele Naţionale Tranzitorii în sectorul vegetal şi zootehnic se fac în lei, la cursul de schimb de 4,7496 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2019 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 329/03 din 01.10.2019.

 

 

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1