September 19, 2020
News Ticker

DGASPC Dâmbovița! 10 Decembrie – Ziua Internațională a Drepturilor Omului

Ziua Internaţională a Drepturilor Omului este marcată în întreaga lume în data de 10 decembrie și în această zi se încheie seria celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor, care se derulează, în fiecare an, în perioada 25 noiembrie (Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor) – 10 decembrie -adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului.

Cu această ocazie, reamintim că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, implementează în calitate de partener local, începând din data de 04.03.2019, proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” 465/4/4/128038. Solicitantul, în cadrul acestui proiect este Agenția Națională Pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.

Proiectul, are ca scop prevenirea și combaterea fenomenului violenței domestice, prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață independentă al victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea fenomenului violenţei domestice.

Proiectul, în valoare totală de 51.080.375,72 lei, este cofinanţat din FSE, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice.

În cadrul proiectului, în județul Dâmbovița va fi creată o “Locuință protejată“, precum și servicii integrate complementare de grupuri de suport și cabinet de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice.

Conform graficului activităților proiectului, ne aflăm în etapa de identificare și selecție a persoanelor care pot face parte din grupul țintă și rugăm mass-media și comunitatea să ne sprijine, prin informarea și îndrumarea femeilor victime ale violenței domestice către instituția noastră, pentru a putea beneficia de serviciile oferite prin proiect.

Persoanele care pot face parte din grupul țintă trebuie să aibă vârsta de peste 18 ani, să aibă calitatea de victimă a violenței domestice în formele prevăzute de lege și în legătură cu toate tipurile de relații familiale, sociale/parteneriale, de rudenie/afinitate pe care victima le are cu celelalte  persoane.

Pentru admiterea în cadrul serviciilor sociale, persoana trebuie să constituie un dosar de înscriere în grupul țintă. Menționăm că anunțul și documentele pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului se regăsesc pe site-ul www.dgaspcdb.ro (secțiunea anunțuri proiecte), precum și la sediul instituției și au fost transmise către compartimentele de asistență socială din cadrul autorităților publice locale din județ, în vederea sprijinirii victimelor violenței domestice pentru completare dosar grup țintă.

Informații suplimentare se pot obține pe adresa de e-mail: dgaspcdb@yahoo.com sau tel. 0245217686, interior 110, iar victimele violenței domestice pot obține sprijin urgent, 24/24 ore la telefon 0245983.

În cadrul serviciilor care vor fi înfiinţate prin proiect, persoanele care fac parte din grupul țintă al proiectului vor beneficia începând cu 01 martie 2020 de servicii specializate: cazare (pe perioadă de maxim 1 an) și asigurarea unui climat de siguranță, consiliere psihologică și juridică, servicii de asistență socială, precum și de consiliere vocațională, care să le sprijine în vederea integrării pe piața muncii și reintegrării sociale, în vederea asigurării securității personale și a independenței economice a victimelor și desprinderea lor din mediul captiv domestic (psihologic, social, economic).

Pentru persoanele victimele ale violenței domestice pentru care nu este necesară cazarea într-o locuință protejată (fiind identificate alte soluții locative), vor fi oferite servicii specializate în cadrul grupului de suport și cabinetului de consiliere vocațională, în vederea depășirii situației de risc și vulnerabilitate.

 

 

 

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1