January 22, 2020
News Ticker

Ionuț Ghibanu, Vicar Eparhial Arhiepiscopia Târgoviștei! Voi sluji întotdeauna Biserica, oriunde mă voi afla!

Recunoștință și mulțumire Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit NIFON!

A fi recunoscător este întotdeauna o necesitate și un alt mod de a mulțumi lui Dumnezeu Care lucrează prin oameni și își manifestă bunăvoința Sa.

Acum 16 ani a binevoit Dumnezeu să mă cheme să-L slujesc, în rândul clericilor, prin bunăvoința și înțelepciunea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Nifon, cel care mi-a călăuzit pașii spre înțelegerea tainelor acestei vieți, a slujirii oamenilor și a bunei vestiri a Dătătorului a tot binele!

Bunul Dumnezeu a lucrat, cu Atotînțelepciunea Sa și la vremea potrivită, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon m-a hirotonit diacon, mai întâi, iar mai apoi, preot. Au trecut, iată, 16 ani de la acel înălțător și magnific moment când mi-am împlinit vocația.

Rămâne și astăzi minunarea înaintea misterului divin la fel de pătrunzătoare, cum de altfel crește mereu recunoștința către Bunul Ierarh care a recunoscut în mine chemarea spre cele înalte, mi-a acordat nețărmurit încredere, bunăvoință, ajutor și cu generoasă disponibilitate mi-a împărtășit din fabuloasa sa înțelepciune și cunoaștere!

Pentru toate acestea și pentru multe bune altele îi mulțumesc cu filială recunoștință, asigurându-l de respectul, prețuirea și atașamentul meu. Acum și aici, precum și mereu!
Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate și pentru providențiala îndrumare și de neînlocuitul ajutor venit prin Ierarhul Său-Nifon, Arhiepiscop și Mitropolit al Târgoviștei!
VOI SLUJI ÎNTOTDEAUNA BISERICA, ORIUNDE MĂ VOI AFLA!

Ionuț Ghibanu – Vicar Eparhial Arhiepiscopia Târgoviștei

 

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.