February 25, 2020
News Ticker

Atenție, Buletin Rutier Consiliul Județean Dâmbovița! Află (și) programul lucrărilor la infrastructura rutieră

Consiliul Judeţean Dâmboviţa îi informează pe participanţii la traficul rutier că, în perioada

23 – 27 septembrie 2019, va efectua, prin societățile comerciale de profil, următoarele activități:

 

 1. Covor bituminos DJ 720A Bucșani – Rățoaia, km 12+477 – 16+400;
 2. Covor bituminos DJ 701B Crevedia – DN 1A
 3. Îmbrăcăminte asfaltică ușoară DJ 702A Voia –șanțuri și siguranța circulației;
 4. Reparații și covor asfaltic pe DJ 702 F Răscăieți, km 9+120 – 11+970;
 5. Reabilitare și modernizare DJ 702D Dragomirești – Hulubești, L=5,2km – șanțuri;
 6. Reabilitare DJ 711E Cornești – Ibrianu – Bilciurești, L =2,4 km – marcaje, acostamente;
 7. Reabilitare DJ 702L Telești – Scheiu, L= 2,4 km – acostamente;
 8. Estetică rutieră – cosit vegetație DJ 716 Priboiu – Glodeni;
 9. Estetică rutieră – cosit vegetație DJ 712A Fieni – Runcu – Râu Alb – Gura Bărbuleț – Izvoare;
 10. Întreținere poduri – pod pe DJ 712A Râul Alb – Gura Bărbulețului;

– pod peste râul Dâmbovița pe DJ 702N la Voinești, curățat parte carosabilă,

trotuare, reparat , vopsit parapet pod;

 1. Semnalizare rutieră – conform adrese Consiliul Județean Dâmbovița și unde de execută marcaje

rutiere;

 1. Reabilitare drum de legătură DJ 713 Dichiu – DJ 714 Zănoaga, L= 3,093 km;
 2. Modernizare DJ 702 lim. județ Argeș – Cândești Deal – Cândești Vale;
 3. Modernizare străzi în comuna Doicești;
 4. Consolidare amenajare albie Cricovul Dulce pentru punerea în siguranţă a DJ 710B la Vişineşti  „pct. Iulică Ciobanu”;
 5. Reabilitare DJ 601A limită județ Giurgiu – Brezoaele – Slobozia Moară – Răcari;
 6. Modernizare DJ 710 Bezdead – Costişata – limită județ Prahova;
 7. Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 712A Râu Alb – Runcu;
 8. Amenajare centru civic al comunei Valea Mare, realizarea de alei pietonale, rigole

betonate şi iluminat public pe o lungime de 1.860 ml de o parte şi cealaltă a DJ 702A;

 1. Pod pe DJ 714A Moroeni – Pucheni – Valea Brăteiului, km 7+600, peste pârâul Rătei;
 2. Reabilitare DJ 712A Fieni –Runcu (Bădeni);       
 3. Drum de legătură DJ 720E Gara Târgoviște Sud – Centura Municipiului Târgoviște;
 4. Întreținere drumuri pietruite DJ 714, sect. Sanatoriu – Moroeni – Zănoaga, km 5+000 – 21+000;
 5. Modernizare drumuri de interes local în comuna Vișina. 

NOTĂ:

    ATENŢIE! BULETIN RUTIER

 

 1. Pe DJ 714A Moroeni – Cabana Căprioara – Valea Brăteiului, traversarea pârâului Rătei, la km 7+600 se realizează pe podul provizoriu din tuburi prefabricate, deoarece podul existent a fost avariat;  
 • Lucrările la podul nou sunt în derulare;
 • Se vor respecta semnificațiile indicatoarelor rutiere de restricționare a circulației

   atât pe sectorul de drum cât și pe poduri.

 1. Podul pe DJ 702A peste râul Argeş la Pătroaia este închis circulaţiei publice. Variante ocolitoare sunt drumurile locale.
 2. Sectoarele de drumuri judeţene care prezintă degradări şi alte pericole:

 

DJ 503, sect. lim. județ Teleorman – Șelaru, sect. Fierbinți – lim. jud. Argeș

DJ 611, sect. Glogoveanu – Fierbinți (sector pietruit)

DJ 702L Cândești Deal – Scheiu de Sus

DJ 710 Pucioasa – Bezdead – sectoare cu drum îngustat și avariat pe zona Miculești –

Măgura

DJ 714 Glod – Sanatoriul Moroeni – Zănoaga şi Cabana  Bolboci – Cheile Tătarului

DJ 720A sect. Mărcești – Finta

DJ 722, sect. drum C.F. și poduri Mircea Vodă

Facem următoarele recomandări pentru participanţii la trafic:

 • Se va circula cu atenţie şi viteză redusă, în special în zonele semnalizate cu indicatoare rutiere având semnificaţia „drum cu denivelări”, adaptându-se viteza la starea părţii carosabile.
 • Detalii suplimentare privind situaţia sectoarelor amintite se pot obţine și de la Consiliul Judeţean Dâmboviţa – Direcţia Generală Infrastructură Locală 0245/207625, luni-vineri între orele 08.00-16.00.

 

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.