July 8, 2020
News Ticker

Consiliul Județean Dâmbovița! Ședința de analiză a studiilor de specialitate pentru construirea unei pârtii de schi în zona montană

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița (CJD), Alexandru Oprea – împreună cu directorul Direcției Generale Infrastructură Locală, Vasile Dinu, și arhitectul-șef al județului, Teodor Bâte – s-a întâlnit, cu firma angajată pentru asigurarea serviciilor de proiectare, fazele studiu de fundamentare a temei de proiectare, a caietului de sarcini și a notei conceptuale aferente proiectului „Construirea de pârtii de schi în zona Padina – Peștera, comuna Moroeni”.

Specialiștii contractați au menționat faptul că au fost contactați de către experții Doppelmayr, ulterior vizitei efectuate de delegația Consiliului Județean Dâmbovița la Viena, pentru a se pune de acord cu privire la mai multe completări ale documentației tehnico-economice. În acest sens, a fost analizată varianta finală a documentației, cu prezentarea principalelor categorii de formalități, acțiuni și lucrări necesare implementării și realizării obiectivului menționat.

Dată fiind amploarea obiectivului, care presupune, pe lângă pârtiile propriu-zise, o serie complexă de alte dotări și amenajări (drum tehnologic, bazine cu apă, spații administrative, parcări, accesul la pârtie, spații comerciale, spații pentru servicii de supraveghere și intervenții), se impune ca factorii implicați în derularea obiectivului să fie specializați în domeniile vizate, iar documentația finală să fie realizată în mod unitar.

În cadrul ședinței de analiză a fost descrisă succint această investiție, din punct de vedere tehnic și funcțional, cu detalierea unor aspecte privind: nivelul de echipare tehnico-edilitară a zonei, relațiile cu zonele învecinate, informații privind regimul juridic al terenului, efectele pozitive previzionate prin realizarea investiției, estimarea suportabilității costurilor obiectivului.

Conform datelor prezentate, prima etapă de realizare a pârtiilor înseamnă un traseu de aproximativ 2,75 km în zona Cocora, urmând ca, în a doua etapă, să fie adăugați alți 5,2 km. Din punctul de vedere al potențialului existent în zona montană, specialiștii firmei au apreciat că există condiții favorabile pentru amenajarea, în mod complementar, a încă aproximativ 8 km de trasee pentru domeniul schiabil, acestea întrunind toate condițiile tehnice, geografice și de mediu impuse.

S-au stabilit anumite repere ale fazelor de implementare, urmând ca documentația analizată să facă obiectul recepției, după completarea acesteia, iar detalierea unor aspecte ce țin de realizarea investiției să fie prezentate public de către conducerea Consiliului Județean Dâmbovița, în cadrul unei conferințe de presă.

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1