November 18, 2019
News Ticker

Ionuț Ghibanu, Vicar Eparhial Arhiepiscopia Târgoviștei: “Întotdeauna, cu gândul la Dumnezeu!”

UN SEMN DE SPERANȚĂ ȘI DE LUMINĂ!
Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul ne amintește de importanța pe care proorocul a avut-o pentru istoria mântuirii. Curajos, înțelept și dârz, Sfântul Ioan este simbolul demnității și al HOTĂRÂRII, al celui ce este gata să treacă peste orice OBSTACOL pentru a-și împli vocația sa. Atunci când Domnul îți încredințează un VIS sau o misiune, nimic nu trebuie să te abată de la aceasta, nici chiar dacă totul ar părea că-ți stă ÎMPOTRIVĂ la moment dat!
Sfântul Ioan este cel ce a pregătit venirea Mântuitorului, prin viața și activitatea sa, prin vestirea pocăinței și prin botezul pe care-l practica, precum și prin întregul său mesaj social, de solidaritate, IUBIRE și comuniune.
A vestit bucuria slujirii Domnului, a necesității de a-l pune pe Dumnezeu în viața noastră mai presus de orice și de a merge pe calea mântuirii numai ÎMPREUNĂ cu aproapele, căci ea, nu este o afacere personala, ci o manifestare a solidarității iubirii și a compasiunii.
Drept, dar milostiv, puternic și totuși fragil, vas de lut, dar reflectare a luminii cerești, Sfântul Ioan este cel ce a mărturisit dreptarul adevărului și se constituie în model de slujire și de DĂRUIRE absolută.
Să ne fie pildă, ajutor și mijlocitor, acum și mereu, nu numai nouă, CELOR CE-I PURTĂM NUMELE!
Rămân, ÎNTOTDEAUNA, CU GÂNDUL LA DUMNEZEU!

Ionuț Ghibanu – Vicar Eparhial Arhiepiscopia Târgoviștei

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.