Primarul Daniel Cristian Stan îi invită pe târgovișteni să participe real la guvernarea orașului


Și municipiul Târgoviște intra în rândul unităților administrativ-teritoriale din Romania care permit participarea reala a cetăţenilor la guvernarea oraşului, aceştia putând decide în mod direct cum se cheltui un procent clar definit în acest sens din bugetul de investiţii. Concret, începând cu acest an, este stabilita o suma care fi utilizata pentru finanțarea proiectelor de interes public iniţiate de cetăţeni prin implicarea lor directă în procesul de bugetare participativă. Valoarea bugetului propus în cadrul procesului de bugetare participativă pentru proiectele selecţionate este de 1.200.000 lei/an bugetar, iar valoarea estimată pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în suma maximă de 400.000 lei, inclusiv TVA. Propunerile de proiecte trebuie se încadreze într-unul din următoarele domenii, pentru obiective care sunt în administrarea municipiului Târgovişte:

 1. Infrastructură stradală: alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale;
 2. Amenajare de spații verzi și locuri de joacă;
 3. Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei;
 4. Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.);
 5. Dezvoltare turism;
 6. Infrastructură culturală;
 7. Infrastructură socială;
 8. Infrastructură de sănătate;
 9. Digitalizare;

Anual, în urma derulării procesului de bugetare participativă, vor fi selectate 3 proiecte care vor fi cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pentru acel exercițiu bugetar. Persoanele care doresc să propună proiecte trebuie să aibă domiciliul în municipiul Târgovişte și să se înscrie în platforma online (www.târgoviște-decide.ro) dedicată bugetării participative. În acest sens, cetățenii interesaţi trebuie să îşi creeze un cont de utilizator în platforma online. În vederea participării la vot, cetățenii interesați trebuie să îşi creeze un cont de utilizator în platforma online sau să se logheze prin contul rețelei de socializare www.facebook.com. Pentru anul 2019, a fost stabilit următorul calendar al campaniei de bugetare participativă:

 1. perioada de depunere a proiectelor: 01-31 iulie 2019;
 2. perioada în care comisia de evaluare vă analiza proiectele depuse și vă solicita, în cazul în care consideră necesar, clarificări aplicanţilor pentru a asigura validarea proiectelor: 01-14 august 2019;
 3. data afișării/publicării listei proiectelor eligibile: 26 august 2019;
 4. perioada în care cetăţenii vor vota proiectele eligibile: 27 august – 10 septembrie 2019;
 5. perioada de derulare a întâlnirilor publice la nivel de cartiere pentru a discuta proiectele rezultate în urma votului și a stabili lista finală a proiectelor ce vor fi finanțate și implementate de Primăria Municipiului Târgoviște: 11-30 septembrie 2019; Platforma informatica ce permite implementarea soluţiei de bugetare participativă vă fi operațională începând cu data de 01.07.2019.

Daniel Cristian Stan – Primarul Municipiului Târgoviște

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1