June 1, 2020
News Ticker

TE – RE – RD 2019! Conferința Internațională la Universitatea Valahia Târgoviște

În perioada 6 – 8 iunie 2019, a avut loc a VIII-a ediție a Conferinței Internaționale de echipamente termice, energie regenerabilă şi dezvoltare rurală TE-RE-RD 2019, organizată de Universitatea „Valahia” din Târgoviște, în parteneriat cu Universitatea Politehnica din București, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare (INMA) și Societatea Inginerilor Mecanici din România (SIMAR).

TE-RE-RD este o conferință internațională pluridisciplinară, ce are drept scop schimbul de informații  între cercetători, oameni de știință din diferite centre universitare românești și din străinătate, pe subiecte privind tehnologii, echipamente și mașini termice; echipamente, tehnologii și politici privind dezvoltarea rurală; surse regenerabile de energie. Un alt obiectiv al conferinței a fost acela de a genera noi oportunități de formare și de dezvoltare a tinerilor cercetători, studenți, masteranzi, doctoranzi, în diverse domenii tehnice.

Temele prezentate în cadrul conferinţei au fost:

  • Procese în domeniul echipamentelor termice
  • Generatoare de abur şi apă fierbinte
  • Turbine cu abur şi gaze
  • Motoare cu ardere internă
  • Protecţia mediului
  • Energie solară, eoliană, geotermală, biomasă
  • Eficienţa în construcţii
  • Echipamente pentru dezvoltare rurală
  • Politica de dezvoltare rurală
  • Energie în spaţiul rural

Lucrările conferinței au debutat joi, 6 iunie, la Centrul Internațional de Conferințe. În deschidere au luat cuvântul prof. univ. dr. ing. Lucian MIHĂESCU – Președintele TE-RE-RD 2019, care a vorbit despre istoria municipiului Târgoviște, despre târgovișteni, dar și despre industria județului Dâmbovița, și conf. univ. dr. ing. Ioan Corneliu SĂLIȘTEANU – Prorectorul Universității „Valahia” din Târgoviște, care și-a exprimat satisfacția pentru faptul că Universitatea „Valahia” este gazda unui astfel de eveniment prestigios și a încheiat alocuțiunea urându-le succes participanților, nu înainte de a-i invita să viziteze campusul universitar.

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1