June 4, 2020
News Ticker

Primăria Târgovişte! Start la inventarierea şi înlăturarea reţelelor de telecomunicaţii electronice

Primăria Târgoviște a demarat procedura de inventariere și de înlăturare a rețelelor de telecomunicații electronice amplasate fără drept, astfel încât cablurile aeriene inestetice și inutile să devină istorie.

În ședința ordinară a Consiliului Local Târgoviște de la sfârșitul lunii martie, a fost aprobat “REGULAMENTUL privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea Municipiului Târgoviște în scopul instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de telecomunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora”.

Astfel, potrivit actului administrativ amintit, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a regulamentului, deținătorii (furnizori sau operatori) de rețele de comunicații electronice au obligația de a depune o situație- inventar privind rețelele de comunicații electronice și infrastructura suport aferentă deținută în Municipiul Târgoviște.

În același termen, deținătorii de infrastructură tip suport stâlpi care este aferenta rețelelor de comunicații electronice au obligația depunerii unei situații inventar privind infrastructura suport deținută pe proprietăți ale Municipiului Târgoviște.

Rețelele neetichetate se consideră abandonate, putând fi desființate pe cale administrativă, cheltuielile de dezafectare fiind facturate proprietarilor stâlpilor sau acolo unde este posibil deținătorilor de rețele electronice.

Totodată, furnizorii de rețele publice de comunicații electronice nu vor mai putea amplasa pe stâlpi, cu titlu provizoriu sau definitiv, role de cabluri rezultate ca surplus al rețelelor de comunicații electronice și vor trebui să desființeze surplusurile existente la acest moment în termen de 3 luni.

De precizat că furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, autorizaţi în condiţiile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, au dreptul de acces asupra unor imobile proprietate publică a Municipiului Târgoviște, drept care trebuie însă exercitat în condiții strict determinate.

În vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică a Municipiului Târgoviște, solicitantul va trimite o cerere de solicitare a accesului la Primăria Târgoviște, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Daniel Cristian Stan – Primarul Municipiului Târgovişte

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1