September 18, 2019
News Ticker

Procedura Arbitrală! Curs al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, la Târgoviște

În perioada 11.03 – 15.03. 2019 se va desfășura prima parte a Cursului „PROCEDURA ARBITRALĂ”, în sala de Conferințe de la etajul 3 a Complexului Mondial, situat în Târgoviște, str. Libertății nr. 4, județul Dâmbovița (în apropierea Prefecturii Dâmbovița si a Hotelului Valahia).
Programul cursului este următorul:

Data Program

11.03.2019 13.00 – 14.00 – Deschiderea cursului
14.00 – 19.00 – Curs

12.03.2019 13.00 – 19.00 – Curs

13.03.2019 09.00 – 13.00 – Curs
13.00 – 14.00 – Pauză de masa
14.00 – 16.00 – Curs

14.03.2019 13.00 – 19.00 – Curs

15.03.2019 08.30 – 12.00 – Curs
12.00 – 13.30 -transmiterea temelor pentru perioada 18.03 – 22.03.2019
13.30 – 14.30 – Concluzii

Cursantii vor avea pauze de cafea de 20 minute la intervale de câte 2 ore.
În prima zi, cursanții sunt rugați să prezinte o cerere de arbitrarea a unui litigiu, care trebuie sa îndeplineasca condițiile prevăzute de art. 44 din Regulile de Procedură ale Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, respectiv:
„Art. 44.
Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat este sesizat de reclamant printr-o cerere scrisă, care va cuprinde :
a) – numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în Registrul comerţului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar al reclamantului, precum şi ale pârâtului, dacă sunt cunoascute de către reclamant. Dacă reclamantul locuieşte în străinătate va arata şi domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul;
b) – numele şi calitatea celui care reprezintă partea în litigiu, când este cazul anexându-se dovada calităţii;
c) – menţionarea convenţiei arbitrale, anexându-se copie de pe contractul în care este inserată, iar dacă a fost consemnată într-un înscris separat ori s-a încheiat un compromis, copie de pe acesta;
d) – obiectul şi valoarea cererii, precum şi calculul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori;
c) – motivele de fapt şi de drept, precum şi probele pe care se întemeiază cererea.Când se solicită proba cu martori, se vor arăta numele şi domiciliul acestora;
d) – numele arbitrului numit sau al arbitrului unic propus;
e) – dovada plăţii taxei arbitrale;
f) – semnătura părţii.”

De asemenea, cursanții sunt rugați să aibă câte un laptop pentru a redactata pe acesta diferite lucrări (teme) necesare derulării cursului.

Alte relații la tel. 0733 046 033 sau pe adresa de e-mail: vlaicu_rodica@yahoo.com.

 

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.