December 12, 2019
News Ticker

S-au unit! Florin Simion și Neculai Onțanu sau PANA și ADER, protocol de colaborare

PROTOCOL DE COLABORARE
I. SUBSCRISELE:
Partidul Alianța Națională a Agricultorilor(ANA) cu sediul în str. Topaz, nr.13B, Bragadiru, județul Ilfov, înregistrat la Tribunalul București cu dosar nr. 18253/3/2013, înscris în Registrul partidelor politice la poziția 60, reprezentat prin domnul Florin Simion, în calitate de Președinte,
și Asociația pentru Democrație Educație si Reconstrucție “Om între Oameni” (ADER) cu sediul în București, Șos. Pantelimon nr 255 Sectorul 2, înregistrată la Judecătoria Sectorului 2, în data de 12.10.2016 cu numărul de înregistrare nr 104, dosar nr. 26845/2016, reprezentat de domnul Neculai Onțanu, în calitate de Președinte.
Constatăm împreună că:
Perioada pe care o parcurgem este marcată de acutizarea dezechilibrelor sociale, dezbinarea fără precedent a societăţii româneşti, scăderea dramatică a încrederii cetăţenilor în instituțiile şi autorităţile politice.
Inflaţia şi creşterea continuã a preţurilor la bunurile de consum zilnic și utilități reduc puterea de cumpărare a populaţiei, anulând efectul creșterilor salariale din ultima perioadă, deşi cifrele statistice arată o consolidare a dezvoltării economice ce ar permite o evoluţie pozitivă a nivelului de trai al populaţiei.
Din punct de vedere economic, urmare a slabei performanţe a guvernărilor, România este al 16-lea Stat membru în Uniunea Europeană, deşi ca populaţie ne situam pe locul 7 în Europa.
Performanţele sistemului sanitar, menţin România pe unul dintre ultimele locuri în UE.
Planurile de dezvoltare a transportului rutier, feroviar și aerian, agreate cu Uniunea Europena pentru finanţare s-au împotmolit în birocratie şi interese transpartinice, menţinând România la periferia performanţelor celorlalte state europene.
Constatăm cu toții derapajele României de la evoluțiile ce au loc la nivel mondial, din cauză că cei care conduc Romania promovează politici defazate în raport cu ceea ce procesul de globalizare ar putea oferi ca oportunități importante pentru dezvoltare.
O asemenea situație, care din păcate a devenit deja o obișnuință pentru politicienii aflați la guvernare nu trebuie acceptată.
Animati de dorința de a contribui la realizarea unui consens cât mai larg la nivel național în sprijinul continuării proceselor de reformă în domeniul dezvoltării, creșterii calității vieții oamenilor, democrației, educației și reconstrucției şi recunoscând importanța unui dialog constructiv în cadrul societății românești, în spiritul respectului reciproc si conform cu principiile si standardele europene, părtile semnatare adoptă și se angajează să respecte prezentul protocol cu valabilitate de la data semnării.
II. OBIECTIVELE PROTOCOLULUI
1. Asociația pentru Democrație Educație si Reconstrucție “Om între Oameni” (ADER) și Partidul Alianța Națională a Agricultorilor (ANA) își propun să conlucreze prin specialiștii din structurile lor de activitate în câteva domenii foarte importante, dupã cum se va prezenta mai jos.
2. Considerăm necesară promovarea unei economii moderne bazată pe cunoaştere, inovare şi industrii ecologice.
3. Considerăm investiţiile publice un motor esenţial al dezvoltării ce pot să asigure noi industrii pe orizontală, convergenţa regională, dezvoltarea echilibrată a regiunilor ţării şi diminuarea disparităţilor teritoriale.
4. Considerăm că agricultura reprezintă o ramură esenţială a economiei românesti, ca sursă principalã a creşterii bunăstării sociale, ca resursă esenţială de dezvoltare şi creştere a imaginii ţării noastre pe plan extern.
5. Ne asumăm responsabilitatea să mobilizăm și să organizăm marele segment al societății românești, pe care îl reprezintă agricultorii, pentru a răspunde la provocările mediului rural:
Reformarea spațiului rural și a sistemului agricol și transformarea României într-un producător agricol important pe piața europeană și globală;
Reformarea sistemului educational rural, astfel încat tinerii din mediul rural să aibă șansa să obțină aceleași competențe ca și cei din mediul urban;
Reformarea sistemului de sănătate din mediul rural, pentru a asigura acces egal la serviciile de prevenție, îngrijire și asistență medicală;
Creşterea confortului locuirii în mediul rural prin asigurarea utilitãţilor în fiecare casă.
Diversificarea și creșterea cuantumului subvențiilor și a ajutoarelor de stat destinate diferitelor ramuri ale agriculturii;
• Simplificarea accesului fermierilor la obținerea de subvenții și ajutoare de stat, corelată cu reducerea aspectelor birocratice pentru aceste activităţi;
• încurajarea tinerilor și facilitarea accesului acestora la subvenții, la ajutoare de stat și la accesarea de fonduri structurale, prin simplificarea procedurilor de evaluare, aprobare și creditare a proiectelor depuse de aceștia.
6. Partidul Alianța Națională a Agricultorilor (ANA) și Asociația pentru Democrație Educație si Reconstrucție “Om între Oameni” (ADER) își propun ca prin reformarea sistemului agricol să realizeze o dezvoltare reală a mediului economic rural și valorificarea potențialului agricol al Romaniei, astfel încât să se asigure bunăstarea agricultorilor și a populației rurale precum și siguranța alimentelor, eliminarea dublului standard între vest și est și securitatea alimentară a României;
7. Asociaţia pentru Democraţie, Educaţie si Reconstrucţie „Om între Oameni” (ADER) și Partidul Alianța Națională a Agricultorilor (ANA) susțin un proiect pilot la nivel naţional în vederea revitalizării acţiunilor de menţinere şi/sau reconstrucţie a Patrimoniului Naţional, prin subscripţie publică și/sau parteneriat public-privat, sub deviza generală: „Parteneriatul public-privat, patrimoniul românesc salvat”. În aceste condiţii se are în vedere amenajarea şi introducerea în circuitul turistic a numeroaselor vestigii arheologice existente pe întregul cuprins al ţării – majoritatea aflate în paragină în acest moment- şi realizarea de circuite turistice combinate, prin care acestea sã fie puse în valoare în paralel cu tradiţiile locale, valorificarea produselor agricole şi culinare ţărăneşti, reînvierea tradiţiilor, a meşteşugurilor şi a sărbătorilor locale, etc.

8. Partidul Alianța Națională a Agricultorilor (ANA) și Asociația pentru Democrație Educație si Reconstrucție “Om între Oameni” (ADER) vor face demersurile necesare pentru abrogarea actului normativ prin care sunt restrânse serviciilor medicale pentru asigurați la “pachetul de baza de servicii medicale” + cooplata pentru diagnostic și tratament complet, care afectează în special locuitorii din mediul rural cu resurse financiare reduse. Asociația pentru Democrație Educație si Reconstrucție “Om între Oameni” (ADER) și Partidul Alianța Națională a Agricultorilor (ANA) cer revenirea la “asistența medicală universală” pentru asigurați și trecerea la “medicina personalizată“ care asigură acces nediscriminatoriu la sănătate.
9. Partidul Alianța Națională a Agricultorilor (ANA) și Asociația pentru Democrație Educație si Reconstrucție “Om între Oameni” (ADER) vor conlucra pentru susținerea realizării în comunitățile rurale a proiectului ADER “Ambulanța Socială – ADER la sănătate”- unitate sanitară mobilă, destinatã în principal mediului rural, care are drept scop asigurarea asistenței medicale primare în zonele neacoperite cu dispensare.
10. Asociația pentru Democrație Educație si Reconstrucție “Om între Oameni” (ADER) și Partidul Alianța Națională a Agricultorilor (ANA) vor face demersurile necesare la nivelul Ministerul Educației și a consiliilor județene pentru dotarea cu grupuri sanitare a tuturor unităților de învățământ fără asemenea utilități.
11. Asociația pentru Democrație Educație si Reconstrucție “Om între Oameni” (ADER) și Partidul Alianța Națională a Agricultorilor (ANA) vor sprijini demersurile şi iniţiativele – inclusiv prin specialiştii proprii – pentru asigurarea de condiţii decente de locuit în mediul rural, pentru sprijinirea comunitãţilor locale în vederea aducerii utilitãţilor în toate zonele respective sau, dupã caz, alte soluţii care sã asigure instalarea de grupuri sanitare locuinţelor din mediul rural. Trebuie adoptate măsuri ferme şi coerente de corijare în viitorul imediat a acestei situaţii, conform cu angajamentele României şi folosind cât încã se mai poate sprijinul Uniunii Europene şi programele structurale aflate în derulare. Apreciem că fiecare Primărie de comună trebuie sã aibã un nucleu de persoane pregătite pentru conceperea şi derularea de programe pentru atragere de fonduri structurale pentru ameliorarea situaţiei economice şi a vieţii locuitorilor şi revitalizarea comunelor şi a satelor româneşti
12. Partidul Alianța Națională a Agricultorilor (ANA) și Asociația pentru Democrație Educație si Reconstrucție “Om între Oameni” (ADER) își propun să promoveaze valorile şi interesele naţionale ale românilor și ale României.

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.