January 26, 2020
News Ticker

ISU Basarab I Dâmbovita! Evaluarea activităţii pe anul 2018

Activitățile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Basarab I” Dâmboviţa s-au desfăşurat în baza legislaţiei specifice în domeniu, a ordinelor şi dispoziţiilor eşaloanelor superioare, a ordinelor prefectului judeţului Dâmbovița şi hotărârilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a Planului cu principalele obiective, măsuri şi acţiuni aferent anului 2018.

 1. OBIECTIVE 2018

Pe linie operativă, s-a urmărit dezvoltarea capacităţii de intervenţie prin:

 • specializarea şi perfecţionarea personalului din structurile de operative;
 • completarea dotării cu tehnică de intervenţie specializată pe tipuri de risc;
 • asigurarea operativităţii permanente a tehnicii şi mijloacelor de intervenţie din dotare;
 • îmbunătăţirea procesului de dispecerizare a apelurilor de urgenţă.

În domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă s-a urmărit asigurarea şi respectarea măsurilor de prevenire, pregătire şi educare în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul administraţiilor publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei prin prioritizarea activităţilor preventive către:

 • domeniile educaţiei, ocrotirii sănătăţii, turismului, culturii şi cultelor;
 • operatorii economici cu risc ridicat de incendiu sau care desfăşoară activităţi în care sunt implicate substanţe periculoase.

 

 

III. APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Activitatea de instruire, informare preventivă, exerciții

Pe timpul activităţii de control s-au executat şi activităţi de instruire, informare preventivă şi exerciţii de intervenţie pe locul de muncă, ce au constat în:

 • 16 exerciţii de alarmare publică;
 • 153 exerciţii de alarmare, evacuare şi intervenţie pe locul de muncă, în caz de incendiu și de cutremur;
 • 568 activităţi de instruire în domeniul situațiilor de urgență, din care: 354 la operatori economici; 197 la instituţii şi 17 la localităţi;
 • 131 alte activităţi preventive, din care: 13 puncte de informare preventivă; 18 acţiuni Ziua Porţilor Deschise; 12 lecţii deschise şi 88 de alte activităţi de informare;

S-au distribuit 1660 afişe, 35096 pliante și flyere şi 820 alte categorii de materiale informative realizate în cadrul campaniilor naționale de informare și care cuprind recomandări, măsuri de prevenire şi reguli de comportare în diferite situaţii de urgenţă.

Activitatea de avizare şi/sau autorizare

În anul 2018 au fost eliberate :

 • 126 avize de securitate la incendiu;
 • 1 aviz de protecţie civilă;
 • 51 autorizaţii de securitate la incendiu;
 • 3 acorduri pentru organizarea jocurilor de artificii cu produse pirotehnice.

Au fost respinse 201 de documentaţii tehnice (109 solicitări privind eliberarea avizelor de securitate la incendiu, 91 privind eliberarea autorizaţiilor de securitate la incendiu, 1 solicitare privind eliberarea avizelor de protecţie civilă).

Au fost planificate 815 de controale şi s-au executat 855 controale de prevenire şi verificări, din care: 21 la localităţi, 488 la operatori economici, 320 instituţii, 2 controale la obiective hidrotehnice, 3 controale la operatori economici cu risc chimic, 6 controale de prevenire la obiective supuse controlului activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, 15 audituri la persoane autorizate care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor.

În urma controalelor executate s-au constatat 3007 de deficienţe, din care au fost soluţionate 322, reprezentând 11% din totalul deficienţelor.

Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale principale în număr de 2016 reprezentând 1954 avertismente şi 245 amenzi contravenţionale în cuantum de 766500 lei. De asemenea, a fost aplicată o sancţiune contravenţională complementară de oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor în cazul unei amenajări de alimentație publică din municipiul Târgoviște. Sunt incluse și sancțiunile contravenționale aplicate pe linia avizării și/sau autorizării din punct de vedere al securității la incendiu și protecției civile.

 

 1. PROTECȚIA CIVILĂ

Privind respectarea prevederilor Directivei Europene SEVESO III, au fost executate 6 inspecţii colective la operatorii economici de nivel superior şi de nivel inferior.

Activitatea de înştiinţare şi alarmare

Lunar, au fost desfășurate câte 2 exerciții de înștiințare. Unul dintre exerciții s-a desfășurat în cadrul activității lunare Miercurea Alarmelor, activitate inițiată de IGSU începând cu luna august 2017 și destinată testării mijloacelor existente de alarmare a populației și îmbunătățirii timpului de reacție al autorităților în situații speciale de urgență.

În desfăşurarea antrenamentelor de înştiinţare au fost implicate toate cele 89 comitete locale pentru situaţii de urgenţă, precum și 14 operatori economici sursă de risc.

În sistem centralizat, cu acționare din dispeceratul ISU Dâmbovița, sunt conectate 8 sirene electrice și electronice de alarmare a populației din totalul de 171.

Sunt de menționat activitățile executate în cadrul exercițiului de testare a sistemului RO-ALERT, exercițiu care s-a desfășurat pe parcursul a două săptămâni. Experiența câștigată este una pozitivă, întrucât acest sistem va putea fi utilizat nu numai la nivel național, ci și județean, prin transmiterea mesajelor chiar din dispeceratul ISU Dâmbovița.

În anul 2018, ISU Dâmbovița a desfășurat o amplă activitate pe linie de asanare pirotehnică, executând un număr de 20 misiuni de asanare pirotehnică în 12 localităţi din judeţ, fiind ridicate un număr de 124 elemente de muniţie neexplodate din timpul conflictelor armate. Echipa pirotehnică a executat 6 misiuni de distrugere a muniţiei şi a elementelor de muniţie colectate, în condiţii de maximă securitate, în Poligonul de Garnizoană din Priseaca.

În 2018, ISU Dâmbovița a demarat o acțiune de verificare a adăposturilor de protecție civilă aflate în evidență, rezultând că o parte dintre acestea s-au desființat din cauza încetării sau restrângerii activității operatorilor economici care le-au deținut.

O parte din spații cu destinația de adăpost de protecție civilă nu au, în realitate, capacitatea de a adăposti populația, fiind improprii utilizării ca adăposturi sau având altă destinație. Peste 80% dintre acestea sunt neîntreţinute, au infiltraţii de apă, conducte sparte şi instalaţii deteriorate, ceea ce conduce la imposibilitatea utilizării lor.

 1. ASISTENȚA MEDICALĂ DE URGENȚĂ

Activitatea Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) s-a desfășurat în anul 2018 cu 9 ambulanțe tip B2 pentru prim ajutor calificat, cu capacitate de transport pacienți.

SMURD a intervenit în anul 2018 la 7.279 cazuri (în medie 20 pe zi). Comparativ cu anul trecut, numărul intervenţiilor SMURD a scăzut cu 0,27%, de la 7.299 în 2017.

 

 

SMURD a asigurat primul-ajutor în următoarele cazuri:

 • 816 afecţiuni medicale diverse;
 • 89 cazuri de descarcerare și prim ajutor;
 • 38 cazuri de prim ajutor la accident rutier;
 • 1107 cazuri de traumatisme;
 • 274 cazuri de intoxicaţii;
 • 549 cazuri de afecţiuni cardiace;
 • 4 cazuri de arsuri;
 • 28 caz de persoană găsită decedată;
 • 51 cazuri de stop cardio-respirator;
 • 50 cazuri la care echipajele au fost întoarse din drum;
 • 49 deplasări fără intervenţie;
 • 41 alarme false.

Timpul mediu de răspuns a fost de 12 minute, iar timpul mediu de intervenție a fost de 37 minute.

Echipajele SMURD au acordat ajutor medical de urgenţă sau descarcerare la 7.160 persoane (6.614 adulţi şi 546 copii).

De la înființare, anul 2009, echipajele SMURD au acordat ajutor medical de urgenţă în 59.361 solicitări, acordând prim-ajutor medical calificat la: 58.710 persoane (54.159 adulți și 4.551 copii).

Anul 2018 a fost unul care a arătat, încă o dată, efectele negative ale îmbătrânirii parcului de autoambulanțe. Au fost perioade importante de timp în care au funcționat numai 3 din cele 9 ambulanțe SMURD, din cauza unor defecțiuni tehnice. Îmbucurător este faptul că, în luna decembrie 2018, 3 ambulanțe noi au fost repartizate unității noastre. Ne așteptăm ca acest fapt să ne ajute să dezvoltăm SMURD și să asigurăm o mai bună continuitate în furnizarea primului ajutor calificat;

Instructorii Centrului au desfășurat și cursuri de instruire a populaţiei în domeniul primului ajutor:

 • Instruire privind efectuarea manevrelor de prim ajutor de bază derulată în parteneriat cu Arhiepiscopia Târgoviştei pentru un număr de peste 200 de preoţi;
 • Instruire privind efectuarea manevrelor de prim ajutor de bază, activitate derulată în parteneriat cu Asociaţia React, în cadrul proiectului “O viaţă poate depinde de tine”, la care au participat 30 persoane.
 1. MANAGEMENT OPERAȚIONAL

Inspectoratul, în calitate de integrator al Sistemului Judeţean de Management al Situaţiilor de Urgenţă, a coordonat acţiunile tuturor factorilor care asigură funcţii de sprijin în gestionarea situațiilor de urgență.

Situaţia operativă la nivelul inspectoratului

La nivelul zonei de competenţă a inspectoratului nu s-au produs situaţii de urgenţă care să afecteze obiective de interes naţional sau judeţean, să scoată din funcţiune instalaţii tehnologice, clădiri cu aglomerări de persoane sau depozite de valori.

S-au desfăşurat activităţi de studiere şi emitere concluzii privind avizarea a 28 Planuri de intervenţie înaintate de diverşi operatori economici sau instituţii.

În anul 2018 serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă au intervenit la 9.641 situaţii de urgenţă şi alte evenimente, inclusiv cazuri în care echipajul a fost întors din drum, deplasări fără intervenție și alarme false, (în medie 26 pe zi), din care:

 • 365 incendii (din care 11 deplasări fără intervenție și 4 cazuri la care echipajele au fost întoarse din drum) – 4 %;
 • 671 incendii de vegetaţie şi altele – 7%;
 • 279 cazuri de urgenţă asistate de SMURD – 76 %;
 • 432 alte situaţii de urgenţă: misiuni pirotehnice, fenomene meteo periculoase, alunecări de teren, înlăturarea efectelor inundaţiilor, avarii la utilităţi publice, etc., din care 38 deplasări fără intervenție și 10 cazuri la care echipajele au fost întoarse din drum – 4 %;
 • 300 acţiuni pentru asistenţa persoanelor, din care 65 deplasări fără intervenție și 3 cazuri la care echipajele au fost întoarse din drum – 3 %;
 • 594 acţiuni pentru protecţia comunităţilor: asigurare măsuri de apărare împotriva incendiilor la accidente de circulaţie şi pe timpul desfăşurării de evenimente publice, protecţia mediului, salvări de animale, etc., din care 3 deplasări fără intervenție, 6 cazuri la care echipajele au fost întoarse din drum și 63 alarme false – 6 %.

Comparativ cu anul 2017, numărul situaţiilor de urgenţă a crescut cu 0,44%, de la 9.598 în anul 2017,  la 9.641 în anul 2018.

Pe timpul intervenţiilor (excluzând intervenţiile SMURD) au fost salvate/evacuate 223 persoane (202 adulţi și 21 copii), 46 persoane (45 adulți și 1 copil) au decedat şi 286 persoane (263 adulţi şi 23 copii) au fost rănite.

Tot pe timpul intervenţiilor au fost salvate 369 animale (31 mari și 338 mici) și 70 păsări, s-au înregistrat 50 animale moarte (43 mari și 7 mici), precum și 268 păsări moarte.

 

Pe timpul incendiilor au fost protejate bunuri şi instalaţii în valoare de peste 46.203.501 lei, în creștere faţă de valorile înregistrate în anul 2017 (30.756.000 lei).

Pagubele produse la incendii au fost estimate la peste 5.940.000 lei în anul 2018, faţă de 4.575.000 lei în anul 2017.

Cauzele surselor de aprindere se prezintă astfel: 130 – instalaţii electrice defecte; 16 – aparate electrice sub tensiune nesupravegheate sau improvizate; 25 – mijloace de încălzire nesupravegheate sau improvizate; 44 – coș de fum defect sau necurățat; 7 – jocul copiilor cu focul; 18 – fumatul; 54 – focul deschis; 11 – cenușă, jar sau scântei de la sistemele de încălzit; 17 – acţiuni intenţionate; 31 – alte cauze (autoaprinderi, scântei mecanice, sudură, scurgeri de produse inflamabile, explozie urmată de incendiu, trăsnet și alte fenomene naturale).

La nivelul subunităţilor inspectoratului, s-au executat 541 activităţi de instruire şi recunoaştere şi 133 exerciţii cu forţe în teren.

EXERCIȚII DE PREGĂTIRE ȘI VERIFICARE

În afara exercițiilor lunare organizate și desfășurate la nivelul celor 11 raioane de intervenție, sub conducerea comandanților de detașamente, Centrul operațional a organizat şi desfăşurat 5 exerciţii cu forțe și mijloace în teren sau combinate, în care au fost solicitate componentele județene și locale ale Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, astfel:

 • SC Compania de Apă SA – punct de lucru Găești – simulare situație de urgență generată de accident chimic;
 • Barajul lacului de acumulare Văcărești – simulare situație de urgență generată de accident la un obiectiv hidrotehnic;
 • Autostrada 1 București – Pitești – simulare situație de urgență generată de accident rutier;
 • Fond forestier – zona Lacului Bolboci – simulare situație de urgență generată de incendiu la fondul forestier;
 • Spitalul Municipal Moreni – simulare situație de urgență generată de cutremur.

Pe linia respectării prevederilor Directivei Europene SEVESO III, s-a executat un exerciţiu de testare a Planului de Urgenţă Externă la Ferro Performance Pigments Romania SRL Doiceşti.

În toate situațiile, s-a câștigat experiența comună a participării la gestionarea situațiilor de urgență de amploare și o mai bună cunoaștere reciprocă, la nivel interinstituțional.

VII. PREGĂTIREA ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

PREGĂTIREA PERSONALULUI OPERATIV

Formarea profesională continuă a personalului operativ în anul 2018 s-a desfășurat pentru cunoașterea și perfecționarea deprinderilor în ceea ce privește:

 • modul de intervenție la accidente cu victime multiple;
 • modul de utilizare a motopompelor de mare capacitate;
 • modul de utilizare a autospecialei cu funcționalități multiple;
 • modul de utilizare a autospecialei de intervenție și salvare de la înălțime;
 • cunoașterea și utilizarea containerelor multirisc;
 • modul de intervenție la accidente rutiere cu persoane încarcerate.

Situația operativă și experiența intervențiilor proprii au stat la baza discuțiilor sau prelucrărilor de studii de caz/analiza intervențiilor purtate cu personalul din subordine.

La formarea profesională continuă, în bazele de pregătire şi centrele antrenament și pregătire de specialitate din țară, au participat 84 de persoane pentru diferite specialități: stingere, pirotehnic, protecție CBRN, alpinist și scafandru.

PREGĂTIREA ȘI FORMAREA AUTORITĂȚILOR/POPULAȚIEI

S-au organizat și desfășurat 5 convocări anuale de pregătire cu:

 • șefii centrelor operative cu activitate temporară de la localităţi;
 • conducătorii operatorilor economici sursă de risc;
 • șefii comitetelor locale pentru situații de urgență de la localităţi.

În anul 2018 au fost organizate și s-au desfășurat 2 convocări de pregătire cu șefii serviciilor private pentru situații de urgență și 3 convocări de pregătire cu șefii serviciilor voluntare pentru situații de urgență.

S-au desfășurat concursurile cercurilor tehnico-aplicative de elevi:

 • ”Prietenii Pompierilor”, etapa locală la: Târgovişte, Titu, Pucioasa, Moreni, Găeşti, Dobra, Voineşti şi etapa judeţeană la Aninoasa;
 • ”Cu viaţa mea, apăr viaţa!”, etape zonale la Târgovişte, Moreni, Găeşti, Titu, Pucioasa şi etapa judeţeană la Târgoviște.

S-au organizat și desfășurat concursurile profesionale la care au participat 6 servicii voluntare și private pentru situații de urgență.

S-au organizat și desfășurat 4 activităţi de pregătire cu personalul angajat în sistemul administraţiei penitenciarelor/persoane private de libertate din penitenciare.

S-a planificat participarea unui număr de 138 de persoane din administrația publică locală (primari, viceprimari și secretari) la Cursul de formare în managementul situaţiilor de urgenţă la Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă – Craiova. La această activitate de pregătire au participat 46 de persoane.

În anul 2018 am continuat activitățile de recrutare de noi candidați în cadrul programului de voluntariat ”Salvator din pasiune”. Cei 76 de voluntari care activează în cadrul programului la ISU Dâmbovița au fost implicați în acţiunile desfăşurate de inspectorat sau de subunităţi. Astfel, voluntarii au participat la 218 acţiuni de intervenţie pe linia acordării primului ajutor calificat şi la alte intervenţii în situaţii de urgenţă, precum şi la 78 de acţiuni de informare şi educaţie preventivă. 64 de voluntari au urmat programe de pregătire pentru intervenția la stingerea incendiilor și acordarea primului ajutor de bază.

VIII. SUPORT

RESURSE UMANE

Personal încadrat total: (93%): Ofițeri 70%; Maiștrii militari 77%; Subofițeri 95%; Personal contractual 75%.

Personal încadrat la reședință: Ofițeri 73%; Maiștrii militari 75%; Subofițeri 88%; Personal contractual 86%.

Personal încadrat la subunități: Ofițeri 60%; Maiștrii militari 80%; Subofițeri 96%; Personal contractual 100%.

Pentru anul 2018 au fost recrutaţi 64 candidaţi pentru Facultatea de Pompieri și Școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă, dintre aceștia fiind admişi 13.

În anul 2018, pentru rezultatele foarte bune obţinute în activitatea depusă, au fost înaintați în gradul următor înaintea expirării stagiului minim în grad: 3 ofițeri și 19 subofițeri.

Pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu au fost recompensați cu citarea prin ordin de zi pe unitate: 11 ofițeri și 90 subofițeri/maiștri militari.

În anul 2018 au fost săvârșite 9 abateri disciplinare, fiind aplicate sancțiuni disciplinare constând în averismente pentru 3 ofiţeri, 1 maistru militar și 5 subofiţeri.

 

LOGISTICĂ

Din punct de vedere al dotării pe linie tehnică, unitatea a primit următoarele:

 1. a) din achizițiile făcute de IGSU și MAI:
 • 1 – autocamion cu sistem hidraulic de încărcare/descărcare cu cârlig;
 • 1 – container suport logistic al intervenției tip II;
 • 1 – container suport logistic al intervenției tip IV-iluminat;
 • 1 – autospecială de intervenție și salvare de la înălțime;
 • 3 – ambulanțe de tip B 4×4, Volksvagen Transporter T6;
 • 1 – autoturism Dacia Logan Laureate 1.5 DCI 75cp;
 • 2 – complete individuale de protecție înaltă necapsulate;
 • 1 – rezervor combustibil ADR 980 l, resort auto;
 • 1 – drapel de luptă;
 • 2 – detectoare portabile de gaz;
 • 55 – cască de protecție pentru pompieri
 • 130 perechi – cizme scurte cu branț metalic;
 • materiale de natura obiectelor de inventar: pistoale refulare înaltă presiune, costum de protecție tip pompieri, detectoare de metale, fierăstraie electrice, generatoare de curent, proiectoare led cu trepied, stingatoare cu praf P5, stingatoare presurizate cu pulbere, role furtun tip B, echipament protecție pompieri, măști, aparate aer comprimat Drager, sirene P200L5 cu difuzor.
 1. b) din fondurile Consiliului Judeţean Dâmboviţa:
 • 3 generatoare portabile de 10 KVA;
 • 1 tester de verificare instalații electrice și electronice autoturisme și autocamioane;
 • 5 interfețe electronice de acționare a sirenelor electrice din județ;
 • 20 costume – echipament de intervenţie pentru SMURD;
 • furnituri de birou, materiale de curățenie, piese auto și materiale de întreținere, servicii de reparații auto, asigurări RCA, achiziție legislație în format electronic, obiecte de inventar.

S-au executat și recepționat lucrări de reparaţii curente la clădiri şi instalaţii în valoare de 67,56 mii lei.

Cheltuielile pe anul 2018 din bugetul alocat de IGSU au fost următoarele:

 • Titlul II “Bunuri şi servicii”: 1.076.500 lei;
 • Titlul XIII “Active nefinanciare”: 196.815 lei.

Pentru anul 2018 bugetul alocat de CJD a fost următorul:

 • Titlul II “Bunuri şi servicii”: 452.138,22 lei;
 • Titlul XIII “Active nefinanciare”: 142.233,00 lei.

Gradul de vechime al autospecialelor este după cum urmează: sub 5 ani 22%, între 5-15 ani 33% și peste 15 ani 45%

În anul 2018 au fost desfășurate activități specifice pentru 205 achiziții directe cu o valoare totală de 620.532,63 lei. Dintre acestea, s-au desfășurat 197 online cu o valoare de 606.573,33 lei și 8 offline cu o valoare de 13.959,30 lei.

În anul 2018, s-au alocat fonduri pentru lucrările de investiţii la obiectivul ”CONS P2 – Consolidare şi modernizare la sediu Detaşament Pompieri Moreni”, în luna iunie fiind demarate lucrările aferente execuţiei pavilionului cu destinația cazarmă. Până la sfârşitul anului s-au executat şi recepţionat lucrări de construcții și instalații în valoare de 169.620,85 lei, stadiul fizic al execuţiei lucrărilor fiind de 28,3%. Recepţia la terminarea lucrărilor pentru această construcţie este estimată a se efectua în luna aprilie 2019.

FINANCIAR

În anul 2018 inspectoratul a primit alocaţii de la bugetul de stat pentru finanţarea  cheltuielilor de personal și a cheltuielilor pentru bunuri și servicii în valoare de 54.774.000 lei, din care: “Cheltuieli de personal”: 53.697.500 lei, “Bunuri şi servicii”: 1.076.500 lei și “Active nefinanciare”: 196.815 lei.

S-au virat integral şi la timp veniturile aferente bugetului de stat și s-a asigurat plata integrală şi la timp a drepturilor de personal şi a cheltuielilor de deplasare în limita bugetului aprobat.

JURIDIC

Volumul de activitate privind reprezentarea şi apărarea intereselor inspectoratului în faţa instanţelor judecătoreşti a fost astfel:

 • dosare în evidenţă la începutul anului: 4;
 • dosare nou intrate: 8;
 • dosare soluţionate definitiv: 5;
 • dosare rămase pe rol: 7;
 • total dosare în perioada analizată: 12;
 • termene de judecată în perioada analizată: 25.

Dosarele în care s-a asigurat reprezentarea şi apărarea intereselor inspectoratului au fost: 9 contencios administrativ (drepturi salariale) și 3 plângeri contravenţionale.

Hotărârile definitive pronunţate în 5 dosare au fost favorabile unității și nu au avut influenţe negative asupra patrimoniului aflat în administrarea inspectoratului.

 1. INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

O importanţă deosebită s-a acordat informării opiniei publice privind misiunile/acţiunile inspectoratului, a evenimentelor care au avut loc în zona de competenţă şi cauzele producerii acestora, precum şi măsurile de prevenire ce trebuie respectate în asemenea cazuri, cu accent pe conduita populaţiei în cazul producerii unor situaţii de urgenţă.

În anul 2018 au fost acreditaţi 48 de jurnalişti, reprezentanți ai instituțiilor mass-media locală și centrală și au fost remise către mass-media 111 buletine informative şi 54 comunicate de presă.

Vizibilitatea inspectoratului s-a transpus în cele 2884 de apariţii, astfel: 1771 în presa scrisă şi cea on-line; 577 la posturile locale şi centrale de televiziune; 556 la posturile locale şi centrale de radio.

Din totalul apariţiilor 187 au avut tentă favorabilă și 2717 au fost neutre. Nu au existat apariții cu tentă negativă. Au fost organizate  8 conferințe/briefinguri de presă.

Inspectoratul nu s-a confruntat cu situaţii de criză mediatică ce puteau aduce prejudicii de imagine.

 1. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2019
 2. Consolidarea rolului de autoritate în domeniul situaţiilor de urgenţă:
  • implementarea prevederilor privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;
  • scăderea numărului de victime şi a numărului de incendii la gospodăriile populaţiei din mediul rural.
 3. Consolidarea şi dezvoltarea capacităţii operaţionale şi de răspuns:
  • stabilirea concepției la nivel județean privind răspunsul post-seism;
  • utilizarea sistemului de management integrat al situațiilor de urgență (SMISU);
  • actualizarea procedurilor de activare a CJCCI și a CJSU;
  • înființarea unor puncte de lucru pentru reducerea timpului de răspuns: Padina-Peștera, Dărmănești și Băleni)
 4. Reducerea numărului de obiective puse în exploatare, care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu şi verificarea tuturor persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor în domeniul apărării împotriva incendiilor.
 5. Dezvoltarea capacităților profesionale ale personalului.
 6. Întocmirea și implementarea unui Plan de măsuri pentru aducerea la starea de funcționalitate a CJCCI: efectuarea racordului de energie electrică, dotarea imobilului și compartimentarea sălii de sedință.
 7. Asigurarea investiției Cons P2 la Detașamentul de Pompieri Moreni prin achiziția de lucrări pentru garaj, respectiv efectuarea recepției la terminarea lucrărilor pentru pavilionul administrativ.

XII. CONCLUZII

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmbovița dispune de un sistem de control intern/managerial a cărui concepere şi aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate.

Apreciem pozitiv rezultatele şi evoluţia instituţiei în contextul socio-economic actual, în sensul că am reuşit să continuăm proiectul de dezvoltare, modernizare şi eficientizare a instituţiei şi am întărit colaborarea cu administraţiile locale.

Vom fi în permanenţă dispuşi să ne concentrăm toate eforturile pentru ca cetăţenii judeţului să beneficieze de un nivel de siguranţă ridicat.

COMPARTIMENT

INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

 

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.