February 23, 2019
News Ticker

Instituția Prefectului Dâmbovița! Află decizia adoptată la sedința Centrului Local de Combatere a Bolilor


La solicitarea Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa (D.S.V.S.A.), urmare a Hotărârii nr. 2/2018 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, în data de 20 iulie a.c., a avut loc şedinţa extraordinară a Centrului Local de Combatere a Bolilor (C.L.C.B.) de pe lângă Instituția Prefectului – Județul Dâmbovița.

C.L.C.B. a analizat informarea privind necesitatea adoptării urgente a măsurilor adecvate pentru prevenirea, răspândirea, monitorizarea şi combaterea pestei porcine africane, în cazul semnalării prezenţei acestui virus în Judeţul Dâmbovița.

S-a aprobat emiterea unei decizii prin care:

  • se suspendă pe o perioadă nedeterminată organizarea târgurilor autorizate şi neautorizate de animale de pe raza Judeţului Dâmbovița;
  • se va monitoriza desfăşurarea târgurilor neautorizate pentru combaterea comerţului ilegal cu animale vii, în mod special porcine;
  • se va identifica în cadrul fiecărei unităţi locale de sprijin (U.L.S.) din localităţile judeţului a suprafeţelor de teren propuse aprobării C.L.C.B. Dâmbovița pentru ecarisarea alternativă, conform normelor legale în vigoare.

C.L.C.B. a stabilit, de asemenea, ca D.S.V.S.A. Dâmbovița să transmită tuturor administraţiilor publice locale din judeţ recomandări pentru informarea proprietarilor de animale în ceea ce priveşte prevenirea, apariţia şi combaterea pestei porcine africane. Recomandările vor fi afişate în locuri publice din localităţi şi vor fi transmise proprietarilor de exploataţii şi proprietarilor individuali.

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.