February 21, 2019
News Ticker

Primăria Moreni! Grădinița Nr. 4, (Nou) Proiect de investiții pentru infrastructura educațională


În continuarea modernizării infrastructurii şcolare din localitate, Primăria municipiului Moreni a depus spre finanţare un nou proiect în cadrul Programului Operaţional Regional: ,,Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea Grădiniţei cu program prelungit nr. 4 Moreni”.
Scopul proiectului este modernizarea infrastructurii existente (Corp C1 – Clădire existentă) şi extinderea clădirii (Corp C2). Concret, prin obiectivele sale specifice, proiectul vizează: reabilitare, refuncţionalizare, echipare şi extindere – unitatea de învăţământ va dispune de un număr de 11 săli de clasă, o sală de mese şi o sală multifuncţională; extindere Corp C2 cu funcţiunea de sală de mese şi sală multifuncţională în vederea satisfacerii condiţiilor necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţilor din cadrul grădiniţei; creşterea anuală a numărului de copii cu 2% – în urma realizării investiţiei. De asemenea, reabilitarea vizează şi realizarea unui gard de împrejmuire.
Valoarea totală a proiectului depus este de 6.664.140,97 lei.

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.