February 23, 2019
News Ticker

Prefectura Dâmbovița! Reuniunea Grupului Mixt de Lucru pentru Romi


La sediul Instituţiei Prefectului – judeţul Dâmboviţa, s-a desfăşurat sub conducerea doamnei Subprefect Florina Mureşan, şedinţa lunară a Grupului Mixt de Lucru pentru Romi.

În prezenţa membrilor de drept şi a invitaţilor din localitaţile Măneşti, Băleni, Ludeşti şi Municipiul Târgovişte, s-au prezentat şi dezbătut punctele stabilite în Ordinea de zi:

–   Informare privind organizarea în şcoli a campaniilor de măsuri afirmative şi de creştere a rolului mediatorului şcolar – Inspectoratul Şcolar Judeţean.

–    Informare privind situaţia organizării şi desfăşurării cursurilor de calificare pentru comunităţile de romi din judeţ – Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă.

– Rolul mediatorului sanitar şi a asistentului comunitar în promovarea şi implementarea măsurilor de incluziune a locuitorilor de etnie romă în judeţul Dâmboviţa – Direcţia de Sănătate Publică.

–  Informare privind proiectele şi programele Inspectoratului Judeţean de Poliţie Dâmboviţa pentru prevenirea violenţei în instituţiile şcolare din judeţ – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa.

–  Informare  privind consilierea şi constituirea grupurilor locale de lucru (GLL) în localităţile cu populaţie romă din judeţul Dâmboviţa – Grupul Mixt de Lucru.

Dezbaterea şi opiniile exprimate după prezentarea informărilor, au evidenţiat, în spiritul principiilor de bază şi complementare din Strategia guvernamentală de incluziune cetăţenilor români de etnie romă, aspecte menite să completeze măsurile înscrise în programul anual adoptat de membrii Grupului Mixt de Lucru, respectiv:

– Promovarea unor acţiuni pentru crearea a 10 noi posturi de mediatori şcolari în cadrul şcolilor din Târgovişte şi din judeţ; continuarea programelor de formare pentru această profesie.

– Continuarea  organizării Bursei Locurilor de Muncă destinate persoanelor asistate social şi o mai bună promovare a acestei acţiuni.

– Mediatizarea eficientă a programelor de formare profesională de către AJOFM Dâmboviţa.

– Evaluarea nevoilor reale exprimate în vederea organizării cursurilor de iniţiere şi pentru competenţe cheie adresate persoanelor care aparţin minorităţii rome.

– Implicarea permanentă a grupurilor locale de lucru (GLL), constituite la nivelul localităţilor cu populaţie romă, în susţinerea activităţilor mediatorilor sanitari pentru prevenţia şi menţinerea stării de sănătate.

– Extinderea parteneriatelor în cadrul programelor şi proiectelor iniţiate şi gestionate de IPJ Dâmboviţa şi implicarea asociaţiilor reprezentative ale societăţii civile în urmărirea acestora în grupurile comunităţilor de romi din judeţ.

O serie de alte aspecte formulate, au fost reţinute în procesul verbal al şedinţei de către Secretariatul Grupului Mixt, pentru a fi aduse la cunoştinţă factorilor de decizie menţionaţi de vorbitori. Asociaţia „Romanes” a lansat iniţiativa organizării unei întâlniri de lucru cu participarea tuturor celor implicaţi şi interesaţi în aplicarea Strategiei de incluziune a romilor din judeţ.

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.