January 18, 2019
News Ticker

Fundația Județeană pentru Tineret Dâmbovița! Dialog structurat cu tinerii, la Târgoviște


Săptămâna aceasta la Târgoviște se desfășoară acțiuni de dialog structurat cu tinerii în cadrul celui de-al VI-lea ciclu european al dialogului structurat.

Astfel, pe 5 și 6 februarie au avut loc întâlniri și ateliere de lucru pe tematica dialogului structurat, iar până la finele săptămânii va fi întocmit raportul ce urmează a fi înaintat către Grupul Național de lucru. Evenimentul este organizat de Fundația Județeană pentru Tineret Dâmbovița, întâlnirile de lucru fiind găzduite de  Centrul de Cercetări în Științe Politice și Comunicare al Universității Valahia din Târgoviște.

Dialogul structurat este un instrument de comunicare reciprocă între tineri și decidenți în vederea implementării priorităților cooperării europene în domeniul politicilor de tineret la nivel național, regional și local și prin care este asigurată participarea tinerilor în procesul de elaborare a politicilor și strategiilor europene.

La sesiunile organizate la Târgoviște au participat  tineri din Târgoviște și din județ, din mediul rural și urban, reprezentanți ai Consiliului Județean al Elevilor și ai organizațiilor neguvernamentale precum și reprezentanți ai autorităților și instituțiilor locale. În calitate de invitați la dezbateri au participat d-na Mihaela Tudorache – inspector în cadrul Instituției Prefectului Județului Dâmbovița și lect. univ. dr. Pompiliu Alexandru – director Centrul de Cercetare în Științe Politice și Comunicare din cadrul Universității Valahia din Târgoviște.

Tinerii au avut a ocazia să-și exprime punctul de vedere și viziunea atât în ceea ce privește teme de interes general în plan european și național dar și aspecte de nivel local.

Principalele teme generale de discuție au fost:

  1. Rural vs. Urban
  2. Educație, Rezultatele învățării și Piața Muncii
  3. Media, Știrile False (Fake News), Fără ură în exprimare (No Hate Speech)
  4. Mediu și Dezvoltare Durabilă

În ceea ce privește aspectele de interes general pe care tinerii le-au adus în discuție, acestea se referă la sistemul de învățământ rigid, lipsit de abordări de ordin practic și adaptat nevoilor actuale privind piața muncii, problemele create de desființarea  școlilor de arte și meserii (școlile profesionale) care au generat un impact negativ la nivelul întregii țări (tinerii au cerut o măsură urgentă pentru reînființarea acestor școli), lipsa unui dialog constant și eficient între tineri și factorii de decizie.

În ceea ce privește aspectele de nivel local aduse în discuție de tinerii participanți la sesiunile de dialog structurat, printre acestea se regăsesc: problemele create de nedecontarea transportului elevilor care fac naveta (deși există această obligativitate legală), lipsa spațiilor de desfășurare a activităților extrașcolare (în spații închise și în aer liber), intervenții privind îmbunătățirea condițiilor de învățământ făcute doar la colegii naționale, nu și la licee, slaba finanțare a proiectelor educaționale de succes, o platformă online cu informații și legi/reglementări privind tinerii, lipsa sau degradarea spațiilor verzi (inclusiv intervenția distructivă asupra copacilor printr-o așa-zisă toaletare), rezolvarea problemei câinilor comunitari prin sterilizare și construirea de adăposturi în paralel cu activități de adopție (serviciul de ecarisaj actual fiind total ineficient), problemele create de înmulțirea excesivă a ciorilor, iluminatul nocturn ineficient și generator de poluare luminoasă, măsuri privind restaurarea unor clădiri, măsuri concrete privind curățenia în oraș și sancționarea celor care nu o păstrează (s-a punctat ineficiența poliției locale în acțiuni la nivelul municipiului Târgoviște), transformarea stadionului actual în spațiu natural pentru activități publice și de recreere pentru tineri și cetățeni (odată cu construirea stadionului nou), dată fiind proximitatea Parcului Chindia.

Prezența invitaților la dezbatere a oferit posibilitatea informării tinerilor despre modalitatea concretă prin care aceștia se pot adresa instituțiilor și autorităților locale în rezolvarea anumitor aspecte cu care aceștia se confruntă ca tineri și cetățeni.

În cadrul discuțiilor s-a hotărât ca formă imediată de dialog cu autoritățile și instituțiile locale crearea unui Departament de Tineret în cadrul Consiliului pentru Transparență Locală Târgoviște  (așa cum s-a tras concluzia și în cadrul seminarului de tineret organizat în luna noiembrie în cadrul Galei de Tineret Târgoviște 2017) și demararea procedurilor privind înființarea Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret conform prevederilor Legii 350/2006 (Legea Tinerilor).

Sesiunile de dialog structurat cu tinerii organizate la Târgoviște au avut loc în cadrul unui proces de consultare a tinerilor desfășurat printr-un proiect la nivel național de Fundația Județeană pentru Tineret Timiș. Toate ideile și opiniile tinerilor emise în cadrul acestor consultări vor fi centralizate în cadrul Grupului Național de Lucru privind Dialogul Structurat coordonat de Ministerul Tineretului și Sportului și Consiliul Tineretului din România. Acestea vor sta la baza elaborării raportului de țară al României privind al VI-lea ciclu al dialogului structurat, ce va contribui la elaborarea viitoarei strategii pentru tineret a Uniunii Europene, dar și la dezvoltarea de politici naționale și locale de tineret pornind de la nevoile tinerilor.

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.