February 18, 2019
News Ticker

Finanțele Publice Dâmbovița! Noutăți legislative fiscale pentru contribuabili


Miercuri, 7 februarie 2018, orele 10, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa va organiza o întâlnire dedicată contribuabililor pentru a oferi clarificări şi îndrumări referitoare la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3337 din 29 decembrie 2018 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator, O.M.F.P. nr. 470/11.01.2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale M.F.P. și alte acte normative, la sediul instituţiei din Târgovişte, din Calea Domnească, nr. 166 (zona 2  Brazi).

În cadrul aceleiaşi întâlniri va fi prezentat de asemenea  calendarul obligaţiilor fiscale aferente lunii februarie 2018 .

Contribuabilii interesaţi să participe la întâlnire se pot programa prin intermediul “Formularului de contact” de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, accesând următorul link: https://www.anaf.ro/asistpublic/, selectând Categoria “Asistenţă în domeniul fiscal’’, Subcategoria “Întâlniri cu contribuabilii”.

Pentru îndrumarea contribuabililor în ceea ce priveşte clarificarea noutăţilor legislative, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa organizează periodic întâlniri cu contribuabilii pe diverse teme.

Contribuabilii pot afla informaţii privind data, locul de desfăşurare a întâlnirilor şi subiectele puse în dezbatere la sediul A.J.F.P Dâmboviţa, prin intermediul CallCenter-ului apelând numărul de telefon 031.403.91.60 sau  prin accesarea listei întâlnirilor disponibile la următorul link : https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/intalniri.htm .

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.