February 18, 2019
News Ticker

Col. Viorel Matei, Jandarmeria Dâmbovița, la ora bilanțului


La Centrul Internaţional de Conferinţe – Corpul „K” al Univerităţii Valahia s-a desfăşurat evaluarea activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Mircea cel Bătrân” Dâmboviţa, col. Viorel MATEI, inspector şef, prezentând domnului col. Liviu UZLĂU, director al Direcţiei Ordine şi Siguranţă Publică din cadrul Jandarmeriei Române, invitaţilor şi personalului bilanţul activităţilor desfăşurate pe parcursul anului 2017 de către Jandarmeria Dâmboviţa.

La această activitate au participat: Subprefectul judeţului Dâmboviţa – Florina Ramona MUREŞAN, Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa – jr.dr. Alexandru OPREA, Primul-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa – procuror Mihai DINCĂ, Preacucernicul Părinte Consilier eparhial Victor DRĂGHICESCU – Arhiepiscopia Târgoviștei, Inspectorul şef al IPJ Dâmboviţa – cms. şef de poliţie Danil ZEPIŞI, Inspectorul şef desemnat al ISU Dâmboviţa – col. Raoul ILIE-CONSTANTINESCU, reprezentanţi din partea Tribunalului Dâmbovița, Direcției Silvice Dâm,bovița, Filialei de Cruce Roșie Dâmbovița, SJPI, STS, SRI, MApN, cadre militare în rezervă ale unităţii, precum şi jandarmi dâmboviţeni.

Activitatea desfăşurată de către structurile Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa în anul 2017 a urmărit cu precădere îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru creşterea calităţii serviciului de ordine şi siguranţă publică, perfecţionarea dispozitivelor de acţiune, în beneficiul cetăţeanului, creşterea performanţei activităţilor de prevenire şi combatere a faptelor antisociale, creşterea capacităţii operaţionale şi a performanţei structurilor de intervenţie antiteroristă şi acţiuni speciale, creşterea performanţei în activitatea de cooperare  interinstituţională, precum şi menţinerea la un nivel ridicat a încrederii cetăţenilor în instituţie şi a imaginii pozitive a inspectoratului în rândul opiniei publice.

ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ:

Principalele obiective care au stat la baza executării misiunilor specifice, au fost creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor şi prevenirea faptelor antisociale în conformitate cu prevederile planurilor proprii şi ale celorlalte acte normative în vigoare, asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică cu ocazia desfăşurării de adunări publice, asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică în zonele turistice din judeţ, în special în Masivul Montan Bucegi .

În perioada analizată au fost executate un număr de 9. 597 misiuni pe linie de ordine şi siguranţă publică, astfel:

–   8. 916 misiuni de menţinere a ordini publice;

–   681 misiuni de asigurare şi restabilire a ordinii publice;

Rezultatele obţinute de structurile de ordine publică pe timpul desfăşurării misiunilor specifice independent sau în comun cu alte instituţii, s-au materializat astfel:

 • 123 infracţiuni constatate (independent şi în comun cu alte structuri);
 • 946 sancţiuni contravenţionale aplicate, dintre care 829 de avertismente şi 1. 117 de amenzi în valoare totală de 380.225 lei.

Efectivele din cadrul Postului de Jandarmi Montan Peştera şi Postului de Jandarmi Montan Zănoaga au acţionat pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice şi a unui climat de ordine şi siguranţă publică în staţiunile turistice desfăşurând activităţi de informare, îndrumare şi prevenire a producerii accidentelor pe traseele montane. La nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa au fost desfăşurate 34 deacţiuni de salvare a unui număr de  175 de turişti.

Misiunea de pază, protecţie, supraveghere şi intervenţie la conductele magistrale de transport produse petroliere, se execută prin constituirea unor elemente de dispozitiv specifice (patrule auto, patrule pedestre, posturi de observare, pânde, etc.), organizate în cadrul unor dispozitive complexe realizate temporar şi aleatoriu în mai multe zone de interes operativ bine delimitate, adoptând diverse procedee de executare a misiunii.

Pe timpul executării misiunii de supraveghere şi ordine publică la conducte de transport produse petroliere, s-au obţinut următoarele rezultate:

– 7  infracţiuni constatate;

– 10 de autori prinşi;

– 84 de sancţiuni contravenţionale aplicate în valoare de 32.000 lei ;

– 8.200 litri de produse petroliere recuperate.

 

PAZĂ ŞI PROTECŢIE INSTITUŢIONALĂ:

 

La această dată, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa, asigură protecţia instituţională, supravegherea şi ordinea publică la un număr de 24 de instituţii publice.

În anul 2017 la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa au fost executate şi monitorizate 844 misiuni de transporturi valori, cu caracter special şi trasporturi de corespondenţă clasificată, fără a înregistra evenimente deosebite.

 

Prin prisma rezultatelor obţinute, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa a avut un aport deosebit la creşterea nivelului de siguranţă al cetăţenilor judeţului, contribuind totodată la consolidarea imaginii Jandarmeriei Române, ca instituţie sigură şi credibilă aflată permanent în slujba comunităţii.

În vederea atingerii obiectivelor generale şi specifice asumate de comanda unităţii, precum şi pentru creşterea performanţei, în anul 2018 vor fi avute în vedere următoarele direcții de acţiune:

 • îndeplinirea în condiţii optime a tuturor misiunilor de ordine publică şi a atribuţiilor încredinţate personalului structurilor de ordine publică;
 • diversificarea şi creşterea numărului acţiunilor de prevenire si descoperire a infracţiunilor şi altor fapte antisociale ce lezează viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanei, avutul public şi privat, drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor, ordinea şi liniştea publică;
 • folosirea cu maximă eficienţă a tuturor resurselor la dispoziţie în vederea contracarării fenomenului infracţional, creşterea operativităţii înintervenţie la solicitările cetăţenilor, cunoaşterea şi supravegherea permanentă a locurilor şi mediilor pretabile săvârşirii de infracţiuni, a elementelor infractoare şi persoanelor care prin comportament aduc atingere relaţiilor de bună convieţuire socială;
 • îndeplinirea în condiţii optime a tuturor misiunilor de pază şi protecţie instituţională şi a atribuţiilor încredinţate personalului structurilor de pază şi protecţie instituţională;
 • creşterea eficienţei activităţilor de cooperare/colaborare cu celelalte instituţii implicate în coordonarea activităţilor din domeniul ordinii şi siguranţei publice cât şi cu cele care gestionează situaţiile de urgenţă;
 • intensificarea pregătirii de specialitate a structurii antiteroriste, având în vedere ameninţările teroriste la adresa statelor  democratice;
 • asigurarea suportului logistic pentru îndeplinirea în bune condiţii a misiunilor ce  revin unităţii;
 • creşterea gradului de dotare a subunităţilor, cu prioritate asigurarea dotării cu mijloace specifice de ordine publică
 • dezvoltarea şi modernizarea sistemelor informatice şi de comunicaţii în concordanţă cu cerinţele operaţionale pentru asigurarea mediului de securitate în contextul actual (infrastructura IT, software);
 • reprezentarea permanentă a intereselor legitime instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti şi a celorlalte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale;
 • eficientizarea activităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă;
 • creşterea încrederii în instituţie prin gradul de pozitivitate a apariţiilor inspectoratului în mass-media locală şi centrală;
 • transparenţă şi informarea corectă şi în timp oportun a opiniei publice, prin intermediul mass-media scrise şi audiovizuale, asupra activităţii (acţiuni întreprinse şi rezultate obţinute) Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa;
 • respectarea cadrului normativ legal privind activitatea de relaţii cu publicul etc.
Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.