February 18, 2019
News Ticker

Află condițiile! Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri face angajări


ANUNŢ

În atenţia candidaţilor înscrişi la concursurile pentru ocuparea posturilor de:
– subofiţer operativ principal (administrator bază de date) Resurse Umane şi Organizare Structurală
– subofiţer administrativ principal – Financiar
– subofiţer administrativ principal – Marketing şi Achiziţii

Vă aducem la cunoştinţă că au fost postate pe site-ul instituției noastre modele de acte necesare întocmirii dosarelor:
– îndrumar pentru completarea autobiografiei,
– model de declarație pentru confirmarea participării la concurs,
– model privind solicitarea expresă de extras de pe cazierul judiciar,
– model de tabel nominal pentru rude.

De asemenea, vă informăm că depunerea dosarelor de candidat, în volum complet, se poate efectua la sediul Centrului de perfecționare a pregătirii cadrelor jandarmi Ochiuri inclusiv în zilele de sâmbătă (27.01.2018 între orele 08.00-16.00) și duminică (28.01.2018 între orele 08.00-16.00).

Candidații declarați APT la testarea psihologică se vor putea prezenta la sediul centrului începând cu data de 27.01.2018 în vederea:
– intrării în posesia adresei*, întocmită de Centrul de perfecționare a pregătirii cadrelor jandarmi Ochiuri, cu privire la eliberarea fişei medicale tip MAI de către Centrul medical judeţean al MAI Dâmboviţa.

Pentru deschiderea fişei medicale tip MAI (activitate efectuată de către Centrul medical judeţean al MAI Dâmboviţa cu sediul în municipiul Tîrgovişte, bulevardul Regele Carol I, nr. 64, judeţul Dâmboviţa – aflat în sediul Inspectoratului de poliţie judeţean Dâmboviţa), candidaţii se vor prezenta la sediul Centrului medical judeţean Dâmbovița cu următoarele documente:
– BI/CI
– Adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele personale patologice (afecțiuni cronice, infecto-contagioase sau neuropsihice)
– *Adresa eliberată de Centrul de perfecționare a pregătirii cadrelor jandarmi Ochiuri
– Dovada achitării taxei de 75 de lei la Poșta Română în contul următor: C.M.D.T.A. „Dr. N.KRETZULESCU ” București, RO49TREZ70520F335000XXXX, CIF 4267079

Eliberarea fișelor medicale tip MAI se face între orele 09.00-15.00 în fiecare zi, de luni până vineri conform programului Centrului medical județean al MAI Dâmbovița.

Vă reamintim că:
– termenul de depunere a dosarelor de candidat a fost prelungit până la data de 02.02.2018, orele 12.00 și că
– verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs se va face cu cel puțin 5 (cinci) zile înaintea desfășurării primei probe, iar afișarea listei candidaților care NU îndeplinesc condițiile de participare la concurs va fi publicată pe site-ul unităţii în ziua următoare verificării dosarelor. Celelalte informaţii cuprinse în anunţul iniţial, rămân, momentan, nemodificate.

Prezentul anunţ este publicat pe site-ul instituţiei şi afişat la avizierul unităţii începând cu data de 26.01.2018.

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.