January 19, 2019
News Ticker

Președintele CJD, Alexandru Oprea, la ședința ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia


La Pitești, a avut loc ședința ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, eveniment găzduit de Consiliul Județean Argeș.

Cu această ocazie au fost aprobate toate cele zece proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pe ordinea de zi a ședinței. Astfel, primele proiecte de hotărâre aprobate au vizat indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiție Construire sediu ADR Sud Muntenia – corp B, rectificarea bugetului ADR Sud Muntenia aferent anului 2017, precum și sumele aferente contribuției proprii a Agenției în proiectele europene Social Green și PROSME.

De asemenea, în cadrul reuniunii au fost aprobate alegerea noului președinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, precum și actualizarea componenței CpDR. Astfel, mandatul de preşedinte a fost preluat de către domnul Dan Constantin Manu, preşedintele Consiliului Judeţean Argeș, care îl înlocuiește pe domnul dr. jr. Alexandru Oprea, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Vicepreședintele CpDR Sud Muntenia este domnul Victor Moraru, preşedintele Consiliului Judeţean Argeș.

Totodată, membrii Consiliului au aprobat proiectele de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor regiunii de dezvoltare Sud Muntenia în Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, precum și aderarea Agenției la protocolul de colaborare „Respect pentru valorile naționale”, încheiat între CJ Argeș, Centrul Cultural Județean Argeș, Academia Română – Secția de Arte, Arhitectură și Audiovizual și DACIN SARA.

În încheiere a fost prezentată o informare privind stadiul implementării Programului Operațional Regional 2014 – 2020 în regiunea Sud Muntenia. Până la această dată, la nivelul regiunii noastre s-a depus un număr total de 747 de proiecte, prin care aplicanții solicită fonduri FEDR și de la bugetul de stat în valoare de peste 2,64 miliarde de lei. Dintre acestea, s-au semnat până în prezent contracte de finanțare pentru 80 de aplicații, prin care beneficiarii vor obține fonduri nerambursabile ce însumează peste 448 de milioane de lei.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională.

CpDR Sud Muntenia este alcătuit din 28 de membri, câte patru de la nivelul fiecărui judeţ din regiunea noastră (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman), după cum urmează: preşedintele Consiliului judeţean, reprezentantul consiliilor locale municipale, reprezentantul consiliilor locale orăşeneşti, reprezentantul consiliilor locale comunale.

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.