January 19, 2019
News Ticker

Lansarea volumului colectiv “Moștenirea Epocii Brâncoveanu”, la Curtea Domnească Potlogi


Asociatia DAR DEVELOPMENT vă invită Sâmbătă 31.09. 2017, ora 13:00 la lansarea volumului colectiv „Lucrări ale conferinței Moștenirea Culturală a Epocii Brâncovenești– “Interferențe Multietnice și Modernitate pe Drumul Sudului”, care va avea loc in Droșcăria din cadrul Curții Domnești de la Potlogi.
Prin intermediul specialiștilor și pasionaților pe care îi invită să participe la evenimentul anual interdisciplinar „Moștenirea Culturală a Epocii Brâncovenești”, Asociația culturală de tineret DAR DEVELOPMENT, și-a propus să găsească modalități de identificare și perpetuare a moștenirii istorice și spirituale brâncovenești.

Prima ediție a Conferinței „Moștenirea Culturală a Epocii Brâncovenești”, desfășurată în Noiembrie 2016, a avut ca temă comemorarea celor 300 de ani de la trecerea la cele sfinte a vrednicului Mitropolit Antim Ivireanul, iar cea de-a doua ediţie organizată în 12 August 2017, a avut ca temă “Interferențe Multietnice și Modernitate pe Drumul Sudului”.

Conferința din anul acesta realizată printr-un proiect finanțat de Consiliului Județean Dâmbovița prin Centrul Județean de Cultură, a fost menită să trezească interesul specialiștilor, dar și publicului larg pentru descoperirea urmelor etniilor întâlnite până la începutul secolului al-XX-lea în arealul Drumul Sudului care reprezenta în perioada medievală un sistem de drumuri care se întindea de la raiaua Giurgiu trecând prin București și Târgoviște spre trecătorile munților.

Partenerii asociației în cadrul proiectului au fost: Arhivele Naționale ale României, Facultatea de Istorie a Universității București, Facultatea de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște și Primăria Comunei Potlogi.

Editura DAR DEVELOPMENT Publishing care funcționează ca departament în cadrul Asociației DAR DEVELOPMENT a lansat invitația participanților din mediul academic și profesional (arhiviști, istorici de artă, arhitecți, muzeografi) sau pasionaților de istorie să contribuie la realizarea unei lucrări colective. Această apariție editorială reunește în cele două secțiuni 12 lucrări pe care autorii lor au consimțit să ni le încredințeze spre publicare.
Astfel, în secțiunea “Interferențe Multietnice și Modernitate pe Drumul Sudului”, considerând îndeletnicirile ca una din cauzele diversității entice în acest areal de tranzit al marfurilor dinspre Levant spre Apus, veți regăsi referiri la practicile comerciale, la drumuri și modul în care acestea au fost reflectate în hărți, la circulația monetară în Valahia medievală, la micul univers multietnic al târgului Potlogiului.

Cea de-a doua secțiune “Brâncoveanu și Epoca sa” include lucrări prezentate în ambele ediții, surprinzând ipostaze inedite ale domniei Marelui Voievod Constantin Brâncovenești și reflectarea acesteia în opere istorice și literare.
25 de exemplare din această lucrare vo fi distribuite gratuit participanților.
“Proiect finanțat nerambursabil de Consiliul Județean
Dâmbovița prin Centrul Județean de Cultură Dâmbovița”.

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.