January 19, 2019
News Ticker

Deputatul PSD, Oana Vlăducă, interpelare adresată Ministrului Apelor și Pădurilor, Adriana Petcu


Obiectul interpelării: regularizare râu Dâmbovița – comuna Nucet

Doamnă ministru,

Vă interpelez în legătură cu sesizarea unității administrativ-teritoriale comuna Nucet (județul Dâmbovița) cu privire la necesitatea urgentă de regularizare a râului Dâmbovița în zona Olari, sat Nucet (cartier Rudari).

În ultimii ani, râul Dâmbovița a erodat aproximativ 2 ha de pășune comunală în zona menționată, amenințând, în perioade critice, inundarea întregului cartier.

Din discuțiile purtate între Primăria Nucet și Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea s-a convenit încheierea unui protocol pentru realizarea lucrării de regularizare, apărare de mal și calibrare de albie, UAT Nucet urmând să suporte cheltuielile cu combustibilul, iar Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea să asigure utilajele și asistența tehnică.

Din păcate, Administrația Bazinală nu a mai dat curs protocolului, propunând, ca variantă, o firmă care să extragă agregate din râul Dâmbovița, cu condiția realizării lucrării de regularizare.

Soluția propusă este considerată inacceptabilă, casele din zonă fiind îmbătrânite, cu risc major de afectare la prezența utilajelor de mare tonaj.

În aceste condiții, vă rog, doamnă ministru, să dispuneti verificarea  subiectului  și să propuneți realizarea investiției de către Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, administratorul albiei râului Dâmbovița.

Solicit răspuns scris.

Cu deosebită consideraţie,

DEPUTAT    OANA- SILVIA  VLĂDUCĂ

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.