December 1, 2020
News Ticker

Ministerul Educației! Începe concursul pentru gradație de merit! Află programul complet

Ministerul Educației a anunțat care este programul complet pentru Concursul pentru gradație de merit 2017. Ordinul 3.252 din 14 februarie a fost deja publicat în Monitorul Oficial. Prima etapă are loc pe 27 martie, stabilirea numărului gradațiilor de merit și a punctajului minim, iar publicarea listei finale și înaintarea contestațiilor se va produce în perioada 27-30 iunie.

 GRAFICUL desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit-sesiunea 2017

 1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar, stabilirea numărului gradațiilor de merit și a punctajului minim pe categorii de personal și pe discipline de învățământ

Perioada: 27-31 martie 2017

 1. Comunicarea fișelor de evaluare, a numărului gradațiilor de merit și a punctajului minim pe categorii de personal și pe discipline de învățământ de către inspectoratul școlar, în teritoriu

Perioada: 3-6 aprilie 2017

 1. Întocmirea și depunerea, de către candidați, a dosarelor și obținerea avizelor la nivelul unității de învățământ

Perioada: 7 aprilie-5 mai 2017

 1. Depunerea dosarelor care conțin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratură inspectoratului școlar

  Perioada: 8-12 mai 2017

 1. Analiza dosarelor de către inspectorul școlar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, și elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate

 Perioada: 9-26 mai 2017

 1. Verificarea dosarelor și acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit

 Perioada: 29 mai-21 iunie 2017

 1. Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar 

 Perioada: 22-23 iunie 2017

 1. Afișarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării la avizierul inspectoratului școlar

 Termen: 27 iunie 2017

   Depunerea contestațiilor asupra punctajului acordat și stabilirea numărului gradațiilor de merit ce pot fi redistribuite

 Zilele: 29-30 iunie 2017

Soluționarea contestațiilor de către comisia de contestații

Perioada: 3-5 iulie 2017

 1. Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestora la inspectoratele școlare

Termen: 7 iulie 2017

 1. Înaintarea la Ministerul Educației Naționale a listelor cu personalul didactic din unitățile de învățământ, validat în vederea acordării gradației de merit

Perioada: 10-11 iulie 2017

 1. Emiterea ordinului ministrului educației naționale

Termen: 18 august 2017

NOTĂ:

Personalul didactic de la Palatul Național al Copiilor depune dosarele pentru concursul de acordare a gradației de merit la registratura Ministerului Educației Naționale, respectând graficul.

 

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1