ITM Dâmbovița! Campanie Națională de supraveghere a pieței produselor industriale!


Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița derulează, pe tot parcursul anului, Campania națională de supraveghere a pieței produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, coordonat de către Comisia Europeană.

Pe parcursul anului 2023, inspectorii dâmbovițeni au efectuat 72 controale, în cadrul acestei acțiuni, iar în primul trimestru al anului 2024 au fost efectuate 18 acțiuni, în cadrul cărora au fost depistate 7   produse neconforme. Ca măsură, angajatorii au fost sanctionati si li s-a  interzis comercializarea produselor, pana la intrarea in legalitate.

Complementar acestei campanii, în primul trimestru al anului 2024, ITM Dâmbovița a derulat o actiune  de Îndrumare si Constientizare in domeniul Supravegherii Pietei. Aceasta s-a adresat producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor, inclusiv site-urilor dedicate comerțului on-line si a avut ca obiectiv verificarea implementării prevederilor actelor normative cu privire la introducerea pe piaţă a produselor, prin care s-au transpus directivele europene în domeniu.

Astfel, se impune conformarea la următoarele reglementări:

-HG nr. 409/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice de joasă tensiune, care transpune Directiva 2014/35/UE privind echipamentele electrice de joasă tensiune;

-HG nr. 305/2017 privind echipamentele individuale de protecţie și Regulamentul UE 2016/425 privind echipamentele individuale de protecţie;

-HG nr. 1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor, ce transpune Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice;

-HG nr. 245/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explosive, ce transpune Directiva 2014/34/UE, privind echipamentele utilizate în atmosfere potenţial explozive;

-HG nr. 197/2016 privind stabilirea condiţiilor de punere la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozivilor de uz civilce, care transpune Directiva 2014/28/UE privind explozivii pentru uz civil;

-HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, ce transpune Directiva 2000/14/CE privind reducerea emisiilor de zgomot în afara clădirilor;

-HG nr. 467/2018 privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere interna pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră şi Regulamentul UE 2016/1628 privind cerințele și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamente mobile fără destinație rutieră;

-HG nr. 1102/2014 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice, care transpune Directiva 2013/29/CE privind articolele pirotehnice;

-Regulamentul (UE) 2019/1020 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor.

 

 

Lixandru Marius

Inspector Șef

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1