Primarul Târgoviștei, Daniel Cristian Stan! Fără cozi la ghișee, fără timp pierdut, fără dosare cu șină!


Fară drumuri inutile, fără cozi la ghișee, fără timp pierdut, fără dosare cu șină!

Digitalizarea integrală și debirocratizarea activității Primăriei Municipiului Târgoviște, în beneficiul cetățenilor!

Am semnat contractul de finanțare europeană în vederea realizării proiectului cu titlul ”Servicii de integrare și dezvoltare pentru digitalizarea activității Primăriei Municipiului Târgoviște”!

Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea capacităţii instituţionale în ceea ce priveşte exercitarea atribuțiilor prevăzute de OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prin implementarea de măsuri pentru îmbunătăţirea procesului decizional și a planificării strategice și de digitalizare, menite să ajute la standardizarea modului de lucru şi a activităţilor specifice, la creşterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice și interconectarea cu ceilalţi actori care operează sisteme informatice compatibile, atât din perspectiva ”back-office”, cât și din perspectiva ”front office”.

În linii mari, aplicațiile proiectului au în vedere următoarele aspecte:

– registratură electronică automatizată;

– arhivă electronică automatizată;

– implementarea unui circuit electronic al documentelor, semnătură electronică și identitate electronică;

– relația online cu cetățenii, indiferent că discutăm despre aspecte care țin de urbanism, taxe și impozite locale, stare civilă, etc., practic orice cerere putând fi depusă și soluționată online, fiind generat un ecosistem digital interinstituţional, interconectat si interoperabil, pentru asigurarea accesului online la serviciile gestionate de primărie;

Valoarea proiectului este de aproximativ 4.000.000 lei, iar finanțarea este asigurată prin fonduri europene, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Daniel Cristian Stan – Primarul Municipiului Târgoviște

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1