September 26, 2022
News Ticker

IPS Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon! O inimă ce bate cu bunătate și devotament pentru Biserică și Țară!

Cu eleganță și măiestrie, timpul sculptează în inima veacului fabuloase povești de viață ce susțin înaintarea noastră în istorie, cu argumentele unor fapte ce reflectă gloria mărturiei înțelepciunii și a curajului.

Aceste pilde de viață, de trăire și de poveste, ne sunt necesare pentru a găsi mereu argumente de a merge înainte, pe drumul vieții, inspirându-ne din ele, bucurându-ne de felul în care Dumnezeu lucrează prin oameni și învățând ceea ce trebuie să facem.

Demnitatea, eleganța și acuratețea cu care citește semnele vremurilor, alături de o uluitoare înțelepciune și o luminoasă bunătate sunt câteva dintre calitățile ce fac prezentă în istoria noastră, în mod evident, vocația de slujire a Părintelui nostru Arhiepiscop și Mitropolit Nifon.

O prezență binecuvântată ce impune în mod imediat respect și admirație, o voce puternică a vieții noastre ecleziale și o expresie teologică a unei bogății de experiență în care Dumnezeu a lucrat cu multă putere.

În culisele unei mereu tot mai bune organizări și a unui discurs extraordinar și seducător stă un suflet cald și plin de bunătate, luminos și mereu radiind de frumusețea acelei dăruiri ziditoare.

Mâna pe care cu evlavie o sărutăm este cea care a primit salutul papilor, patriarhilor, regilor Orientului, acelor nume mari ale dialogului intercreștin contemporan, ori ale vieții politice, sociale, economice și culturale ale paradigmei noastre de civilizație de astăzi.

Așa cum îl cunosc, știu că alături de demnitatea reprezentării cu deosebită cinste a Bisericii, a țării și a culturii noastre, ceea ce-l caracterizează cel mai bine pe Părintele nostru Mitropolit Nifon este un acut simț al realității, o modestie biblică și o căldură sufletească ce-ți luminează orice aparentă dificultate a vieții. Sfătuiește cu multă înțelepciune, îndrumă cu eminentă cunoaștere, mustră spre îndreptare, dar, mai mult decât atât este un ideal partener de dialog.

Desigur, fiecare cunoaște și înțelege atât cât îi permit limitele experienței, cunoștinței și dăruirii sale întru dialog și colaborare, dar, mărturisesc că Părintele nostru Mitropolit Nifon este un adevărat părinte, un îndrumător spiritual cu multă sensibilitate și putere de a sprijini aspirațiile celor ce-și pun încrederea în bunătatea sa.

Profund și fidel slujitor al Ortodoxiei românești, Părintele Mitropolit Nifon este deopotrivă și un bun cunoscător al valorilor creștine, ale culturii și civilizației occidentale, dar și a ceea ce este bun, drept, frumos și folositor în lumea contemporană, fiind prin excelență un mediator între culturi, oameni, civilizații, ori confesiunii creștine sau religii.

Vocația sa de lider spiritual este completată de aceea a teologului și omiletului, a eruditului ce scrie cu competență și a finului observator al realității lumii noastre, ceea ce-l face un interlocutor căutat, admirat, respectat și seducător prin acuratețea argumentelor discursului său, ori chiar prin magia personală ce adesea și-a spus cuvântul, pentru Biserică și țară.

Astăzi, sunt 22 de ani de când ni l-a hărăzit Bunul Dumnezeu ca urmaș al Ierarhilor munteni și Întâistătător pe tronul vlădicesc de la Târgoviște, un timp îmbelșugat în roade și evenimente, în întâlniri și fapte.

Părintele Mitropolit Nifon este cel ce-și pune mereu speranța în tineri, ce le susține idealurile și le încurajează vocația și, de aceea, această aniversare este una a tinereții sale spirituale, a dinamismului și bunătății sale sufletești creatoare de istorie, făcătoare de oameni cu personalitate și generatoare de evenimente culturale și duhovnicești.

Desigur, nu voi rememora uriașa istorie a personalității sale, de altfel bine cunoscute, ci, numai, amintind de bunătatea și căldura sufletului său, am dorit să celebrez astăzi acest eveniment înnoitor pentru aceste meleaguri, oportunitate pentru noi toți de a cunoaște un om între oameni, una dintre acele personalități ce contribuie la țeserea istoriei noastre, personale, comunitare și universale.

Pentru că, da, Părintele Mitropolit Nifon – Ierarhul tinerilor, teologul speranței și al luminii neînserate a ortodoxiei, omul de cultură, filantropul și profesorul apreciat este astăzi aniversat de noi, providențial și profetic, în prima zi de după sărbătoarea Nașterii Domnului, cum a rânduit Dumnezeu și reprezintă potrivita ocazie de a-i mulțumi pentru tot cea ce face, cu recunoștință, a-l asigura de sprijinul nostru și de aici înainte, a ne bucura de sărbătoare și a-i ura, din toată inima: Întru mulți, rodnici, fericiți și îndelungați ani, Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon!

Pr. Ionuț Ghibanu – Vicar Eparhial Arhiepiscopia Târgoviștei

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1