February 21, 2024
News Ticker

2,71% – Rata Șomajului! Peste 5200 de șomeri, înregistrați oficial în Dâmbovița!

2,71 % –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dâmbovița în luna octombrie 2021

La sfârșitul lunii octombrie 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița erau înregistrați 5235 șomeri (din care 2475 femei), rata șomajului fiind de 2,71 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,80 %, în această lună acest indicator a scăzut cu 0,09 pp.

Din totalul de 5412 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dâmbovița, 1266 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3969 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 914 șomeri provin din mediul urban și 4321 sunt din mediul rural.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 5235
< 25 ani 690
între 25-29 276
între 30-39 733
între 40-49 1226
între 50-55 1181
peste 55 ani 1129

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dâmbovița (32,4 %). Cei cu studii primare și fără studii reprezintă 28,8 % din totalul şomerilor înregistraţi. 21,0 % dintre șomerii înregistrați au absolvit liceul sau școala postliceală. Șomerii cu nivel de pregătire profesională reprezintă 14,1 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare se regăsesc în proporţie de 3,7 %. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1393 persoane foarte greu ocupabile, 3021 greu ocupabile, 467 mediu ocupabile, iar 354 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Dâmbovița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Dâmbovița,  la adresa www.anofm.ro.

 

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1