September 26, 2022
News Ticker

Primăria Titu! A început distribuirea pachetelor cu alimente de bază!

Primăria orașului Titu a început distribuirea pachetelor cu alimente de bază pentru sărbătoarea Crăciunului, conform Proiectului social ALIMENTE.
Beneficiarii programului sunt:
A ) persoane cu handicap grav sau accentuat, neinstitutionalizate, cu domiciliul stabil în orașul Titu
B ) pensionari ( pensionari de drept, beneficiari de pensii de invaliditate sau de urmaș, indiferent de vârstă ), a căror pensie lunară este de până la 1400 lei, inclusiv, cu domiciliul stabil în orașul Titu
C ) persoanele cu vârsta peste 65 de ani, care nu realizează niciun fel de venit, cu domiciliul stabil în orașul Titu
D) beneficiarii de ajutor social acordat în baza Legii Nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
Documentele necesare :
– cererea și declarația pe proprie răspundere, care va fi însoțită obligatoriu de documente doveditoare, în funcție de fiecare caz în parte
– copie act de identitate
– acte doveditoare privind veniturile realizate ( copie cupon pensie luna anterioară sau curentă, indemnizație handicap din luna anterioară celei în care se depune cererea sau din luna curentă)
– copie certificat de încadrare în grad de handicap, dacă este cazul
– alte documente doveditoare privind apartenența la una din categoriile menționate.
Relații suplimentare la telefon 0784295550, email: primariatitu@yahoo.com

Sursa – Gazeta de Titu

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1