February 21, 2024
News Ticker

Claudia Gilia! Mesaj la 30 de ani de la adoptarea Constituției României!

“Elaborarea unei Constituții este un ritual pacificator care pune capăt revoluțiilor sau liniștește insurecțiile, iar pentru popoarele care se eliberează, ea reprezintă simbolul independenței” (Jacques Donnedieu de Vabres)

Astăzi se împlinesc 30 de ani de la momentul adoptării Constitutiei României după Revoluția din 1989.

Parlamentul României, ales în 20 mai 1990, transformat în Adunare Constituantă, a elaborat, după îndelungate și aprige dezbateri, noul cadru normativ al statului român, care după mai bine de 40 de ani de comunism pășea firav pe calea democrației și a statului de drept.

Noua Constituție cuprindea 152 de articole, grupate tematic în 7 Titluri. Ea statua un set de valori, principii și instituții care urmau a fi fundamentul pentru noua construcție democratică.

Evoluția societății, noul context politic, social, economic, internațional a determinat forțele politice să inițieze procedura de revizuire a Legii fundamentale. După revizuirea din anul 2003, au existat și alte inițiative de modificare care, însă, nu s-au finalizat.

La 30 de ani de elaborarea Legii noastre fundamentale se vorbește despre o nouă revizuire. Opiniile sunt divergente pe subiect. Dacă opțiunea majoritară va fi pentru declanșarea unei astfel de proceduri, atunci se impune o dezbatere riguroasă, serioasă cu toții actorii din societate, dar mai ales cu specialiștii.

Criticilor care i s-au adus în ultimii ani Legii noastre fundamentale, le -am raspuns cu un principiu al dreptului: Constituția trebuie interpretată #în litera și spiritul său#.

Constituția trebuie să fie cunoscută, respectată și, de ce nu, prețuită de toți cetățenii României, indiferent de calitatea pe care o au.

“Constituția este exteriorizarea în formule juridice a normelor de viață ale unui popor; ea este manifestarea însușirilor sufletului unei Națiuni.

Constituția trebuie să fie în permanență icoana fidelă a acestor însușiri. Viața unui popor evoluează în raport cu mediul și cu împrejurările istorice prin care trece; Constituția trebuie să urmeze de aproape aceste manifestări. Căci altfel viața se revoltă împotriva ei” (Paul Negulescu, George Alexianu).

 

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1