September 26, 2023
News Ticker

Pr. Ionuț Ghibanu, Vicar Eparhial Arhiepiscopia Târgoviștei! Dar din bucuria slujirii lui Dumnezeu!

DAR DIN BUCURIA SLUJIRII LUI DUMNEZEU – 36 DE ANI DE LA HIROTONIA ÎNTRU ARHIEREU A ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE ARHIEPISCOP ȘI MITROPOLIT NIFON

Timpul este marele dar pe care Dumnezeu ni l-a oferit, pentru ca în el să rodească viața și faptele noastre, astfel încât lumina lor să strălucească în istoria contemporanilor pentru a-i călăuzi pe drumul credinței.

Dumnezeu ne oferă, adesea, repere ale prezenței Sale pe drumul vieții, străluciri din lumina bucuriei Sale pentru a ne mângâia destinul și pentru a ne încuraja să mergem mereu înainte.

Unul din reperele existențiale dătătoare de speranță, creatoare de istorie și izvorâtoare de sens este acela al grandioaselor întâlniri ale vieții, pe drumul istoriei mari. Pentru noi, cei din vechea Cetate de Scaun munteană, Domnul ne-a hărăzit un binecuvântat dar și una din acele decisive întâlniri la fruntariile istoriei cu slujirea misionară și culturală deosebită a ierarhului nostru, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon.

Astăzi, la aniversarea a 36 de ani de la hirotonia întru arhiereu a Înaltpreasfinției Sale, ne gândim cu recunoștință la felul în care Dumnezeu a lucrat prin intermediul celui care a dus gloria acestor locuri pe tot mapamondul. În conferințe, congrese, întruniri, manifestări ecumenice și culturale, la masă cu patriarhi, papi, cardinali, păstori ai diferitelor confesiuni creștine, ori șefi de stat și de guvern, cu personalități ale lumii artistice și culturale, Mitropolitul Nifon este unul din numele cele mai importante ale lumii noastre de astăzi.

De la Consiliul Mondial al Bisericilor la Patriarhia Ecumenică sau de la Roma la Ierusalim, Înaltul Ierarh știe mereu să fie cel mai bun ambasador al Ortodoxiei românești și al valorilor noastre naționale. Cu o neobosită forță spirituală, mereu la noi vârste ale tinereții și maturității sufletești, Înaltpreasfinția Sa duce cu demnitate și eleganță acea putere de neînvins a bucuriei Învierii specifice Răsăritului creștin, în toată lumea. Împacă, reunește, intră în dialog, oferă, mărturisește, mustră sau îndreaptă, într-un cuvânt slujește cu rigurozitate Evanghelia lui Hristos și duce lumina cea neînserată a mărturiei de viață, creștine și românești, peste tot unde Domnul îi poartă pașii.

Asemenea unui apostol modern, uitând mereu de ale sale, propovăduiește lumii de astăzi valorile cele nepieritoare ale Creștinismului, fiind pe deplin ancorat în realitatea contemporaneității.

Iubit și apreciat, chemat și elogiat, Mitropolitul Nifon constituie mândria noastră și parte a gloriei țării și orașului nostru de astăzi. Strălucirea ochilor săi, senini ca albastrul cerului, puterea sclipitoare a argumentațiilor sale, frumusețea și marea generozitate a sufletului său constituie bucuria noastră de a-l cunoaște și de a-l însoți întru importanta slujire eclezială și națională.

Pe plan local, este factorul de echilibru necesar, căutat și mereu eficace în stabilitatea de care avem atâta nevoie. Ceremonii impresionante, evenimente magistral organizate și cuvinte de mare forță le vedem și le auzim rostite, întru bucuria sufletelor noastre.

De aceea, suntem mândri să-i fim colaboratori, să-l sprijinim în ceea ce face și să ne aducem și noi umila noastră contribuție la paradigma de viață, de credință și de mărturisire ce poartă numele: Mitropolit Nifon.

Mândri de Ierarhul nostru, cu toată aprecierea și fidelitatea, îi urăm: să ne trăiți întru mulți și fericiți ani, Înaltpreasfinția voastră!

Pr. Ionuț Ghibanu – Vicar Eparhial Arhiepiscopia Târgoviștei

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1