June 13, 2024
News Ticker

APIA Dâmbovița! Se primesc cereri de solicitare a ajutorului de minimis!


Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură primeste, în perioada 19 – 26 noiembrie, cereri de solicitare a ajutorului de minimis pentru compensarea efectelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2021 asupra sectorului apicol, în conformitate cu prevederile  Hotărârii Guvernului nr. 1219/17.11.2021.

     Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul apicol, în domeniul producției primare, pentru asigurarea continuitatii ciclului de producție.

     Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt apicultorii, persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr.145/2014; apicultorii, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 si apicultorii, persoane juridice.

Pentru a beneficia de ajutorul de minimis solicitantii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii de eligibilitate:

  1. să aibă familii de albine înscrise în baza de date națională apicolă la data 1 martie 2021, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor cu modificările și completările ulterioare;
  2. să aibă stupine înregistrate/autorizate la direcția sanitar-veterinară şi pentru siguranța alimentelor județeană, la data depunerii cererii;
  3. să fie înregistrați în registrul unic de identificare și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA.

     Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis este de 53.250.724 lei, cuantumul ajutorului fiind stabilit la 23,7 lei/familia de albine, iar platile catre beneficiari  vor fi facute din Bugetul de Stat pana la 31 decembrie 2021.

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1