Arhiepiscopia Târgoviștei! Noi precizări privind situația creată la Parohia Bisericii Sf. Nifon!


Având în vedere situația creată la Parohia „Sfântul Nifon” din Târgoviște, întrucât au apărut noi informații, facem următoarele precizări:

  1. Reamintim faptul că, urmare hotărârii Consistoriului eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei, preotului Todorache Culiță i s-a aplicat sancțiunea „mutarea disciplinară la o parohie de categorie inferioară”, și deși trebuia să se întâmple acest lucru, întrucât și-a recunoscut vina și în fața ierarhului său, precizând că va face ascultare pe viitor, Înaltpreasfinția Sa a manifestat bunăvoință față de acesta, acceptându-i cererea depusă la registratura Centrului eparhial, de a fi transferat, cu salariu integral de la Bugetul de Stat, la schitul „La Stejari”, începând cu data de 26 octombrie 2021, decizie care i-a fost comunicată și semnată de preacucernicia sa, astăzi;
  2. În data de 25 octombrie 2021, delegații Centrului eparhial au primit la sediul Arhiepiscopiei Târgoviștei un grup de credincioși ai parohiei „Sf. Nifon”, împreună cu preoții Ștefănescu Ion și Tudorache Culiță și li s-a adus la cunoștință faptul că în urma hotărârii Consistoriului eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei, preotul Tudorache Culiță a fost transferat la schitul „La Stejari”, acesta din urmă precizând și în fața lor că va face ascultare, în continuare, față de ierarh și se va prezenta la post. De asemenea, credincioșii au luat la cunoștință despre faptul că potrivit prevederilor articolului 88 punctele 13, 14 și 27 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române „ierarhul veghează la respectarea, în cuprinsul eparhiei, a măsurilor cu caracter unitar prevăzute de statut și regulamentele bisericești, asigură disciplina clerului și numește preoții”, acest lucru nefiind atributul comunității de credincioși.
  3. Întrucât s-a constatat, cu regret, faptul că preotul Ștefănescu Ion și-a schimbat declarația pe care a făcut-o inițial față de părintele consilier eparhial Victor Drăghicescu, potrivit căreia preotul Tudorache Culiță a afirmat în cadrul predicii de duminică, 24 octombrie a. c., că și preacucernicia sa va fi transferat, fapt menționat de Centrul eparhial în primul comunicat de presă, conform noii declarații date de preotul Ștefănescu Ion, menționăm că „nu preotul Tudorache Culiță a afirmat în predică, ci s-ar fi auzit acest lucru în biserică, între credincioși”.
  4. Regretăm faptul că doamna preoteasă Alina Tudorache nu dă dovadă de același duh de pace și înțelegere precum părintele Tudorache Culiță și, aparent, instigă credincioșii, inclusiv astăzi, când le-a vorbit acestora în biserică, încercând să se victimizeze.

Luând în considerare cele de mai sus, facem, pe această cale, un nou apel la calm și la înțelegere a situației menționate, precum și a necesității implicării tuturor preoților slujitori ai parohiilor în buna desfășurare a activității pastoral misionare și a dezvoltării proiectelor social filantropice la nivelul comunității.

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1