February 23, 2024
News Ticker

Anunț! Vânzarea Căminului (Proprietate Privată) din Strada 1 Decembrie Nr.2 Titu

Anunț publicitar
Societatea IMS PARK DEVELOPMENT S.A., cu sediul social în Mun. București, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 6, cam. 6W, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/15792/2007, având Identificatorul Unic
la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/15792/2007 și Codul de Identificare Fiscală RO 22293114 (“IMS PARK” sau “Vânzătoarea”),anunță intenția de vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare a următorului bun imobil, proprietatea Vânzătoarei situat în orașul Titu, str. 1 Decembrie 1918, județul Dâmbovița, denumit în cele ce urmează “Imobilul”, compus din:

 1. teren în suprafață de 1.392 mp, intabulat în Cartea Funciară nr. 72281 a Mun. Târgoviște, identificat cu nr. cadastral 72281;
 2. teren în suprafață de 952 mp, intabulat în Cartea Funciară nr. 72280 a Mun. Târgoviște, identificat cu nr. cadastral 72280;
 3. construcție, cu destinația de „construcții de locuințe” – cămin de nefamiliști din cărămidă, acoperit cu hidroizolație, compusă din: parter – 19 garsoniere, cabină portar, lavabouri, grupuri sanitare, două casa scării, două depozite, hol; etaj 1 – 20 garsoniere, birou administrator, lavabouri, grupuri sanitare, două casa scării, două depozite, bucătărie, hol, cameră curățenie, două balcoane; etaj 2 – 20 garsoniere, bibliotecă, lavabouri, grupuri sanitare, două casa scării, două depozite, bucătărie, hol, cameră curățenie, două balcoane; etaj 3 – 18 garsoniere, club, lavabouri, grupuri sanitare, două casa scării, două depozite, bucătărie, hol, cameră curățenie, două balcoane,
  înregistrată în Cartea Funciară nr. 72280-C1 a Mun. Târgoviște identificată cu nr. cadastral 72280-C1, cuprinzând un număr de 109 unități locative; cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat.
  Licitația publică pentru vânzarea Imobilului va porni de la prețul de 380.900 (trei sute optzeci de mii nouă sute) Euro, la care se va aplica TVA în regimul și cota prevăzute de legea în vigoare la data semnării contractului de vânzare, care a fost determinat de către expertul independent VITTA SEBASTIAN PFA, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR (legitimație nr. 17125/valabila 2021), cu respectarea prevederilor din Normelor tehnice de evaluare privind vînzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare și a Condițiilor privind organizarea licitațiilor de vînzare a clădirilor de locuit și a spațiilor cu altă destinație din cadrul acestora, precum și a locuințelor construite din fondurile unităților economice și bugetare aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 658/1992.
  În vederea participării la licitația publică, ofertanții vor face dovada constituirii unei garanții de participare în cuantum de 65.000 (șaizeci și cinci de mii) Euro (exclusiv TVA), care se va achita în echivalentul în RON, la cursul de referință EUR/Ron stabilit de Banca Națională a României valabil la data plății, în contul IMS Park având IBAN nr. RO55BREL090036220RO11001, deschis la Libra Internet Bank S.A.
  Sunt invitați să participe la licitație persoane fizice sau juridice române. Un ofertant va putea depune o singură ofertă.
  Documentele de participare care trebuie prezentate pentru participarea la licitație, descrierea Imobilului, modelul de Contract de vânzare, precum și modul de desfășurare a licitației publice sunt precizate în „Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației deschise pentru vânzarea Imobilului” care poate fi procurat gratuit de la sediul Vânzătoarei din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 6, cam 6W, Sector 2, în perioada 05.10.2021– 05.11.2021, intre orele 09:00 – 18:00 pe baza (i) actului de identitate și (ii) daca este cazul, a unei împuterniciri exprese în acest sens din partea unei persoane juridice.
  Toți participanții la licitație au obligația de a elabora și depune documentele prevăzute de Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației deschise pentru vânzarea Imobilului în conformitate cu prevederile acestuia și să respecte prevederile aplicabile ale Regulamentului de organizare și desfășurare a licitației deschise pentru vânzarea Imobilului, sub sancțiunea descalificării.
  În eventualitatea adjudecării Imobilului la licitație, contractul de vânzare cu privire la Imobil va fi încheiat și vânzarea Imobilului va fi realizată sub rezerva aprobării finale a operațiunii de către administratorul IMS Park.
  Adjudecatarul va avea obligația de a încheia, in calitate de cumpărător, contractul de vânzare a Imobilului. Plata prețului de adjudecare a Imobilului se va face după cum urmează:
  (i) suma în Ron depusă cu titlu de garanție de participare la licitație, în echivalentul său în Euro calculat la cursul de referință EUR/Ron stabilit de Banca Națională a României valabil pentru data semnării contractului de vânzare, va constitui arvună și se va imputa asupra
  tranșei de plată din prețul de adjudecare al Imobilului la data semnării contractului de vânzare;
  (ii) restul din prețul de adjudecare al Imobilului va putea fi eșalonată în cel mult 120 (o sută douăzeci) Rate Lunare egale de la data semnării contractului de vânzare.
  Înscrierea la licitație se va putea face la sediul Vânzătoarei din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj6 cam 6W, Sector 2, în perioada 05.10.2021– 04.11.2021, intre orele 09:00 – 18:00 și pe data de 05.11.2021 intre orele 09:00 – 10.00. Ultima zi de înscriere va fi 05.11.2021, ora 10:00.
  Licitația va avea loc în data de 09.11.2021, ora 13:00, la locația din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 6, Sector 2, și la aceasta pot participa exclusiv persoanele fizice sau juridice care s-au înscris, cu respectarea cerințelor și termenelor din Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației deschise pentru vânzarea Imobilului.
  Persoanele interesate pot solicita informații suplimentare si clarificări cu privire la Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației deschise pentru vânzarea Imobilului la nr. de telefon 021/2095696, prin fax: 021/2095673, sau e-mail office@e-proprietati.ro, persoană de contact – dl. Adrian Gheorghiu.

 

Sursa – Gazeta de Titu

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1